Rådsperioder

2014-2017

Første rådsperiode

Det første konstituerende møde blev afholdt den 29. maj 2014, hvor den første udpegede formand var Minik Rosing.

De øvrige nye udpegede medlemmer var Gitte Adler Reimer, Ole Geertz-Hansen, Gert Mulvad, Ellen Arnskjold, Pauline Knudsen, Dorthe Petersen og Carl Egede Bøggild.

Gitte Adler Reimer blev udnævnt som næstformand.

Medio 2016 udtrådte Carl Egede Bøggild sit medlemsbeskikkelse, da han blev ansat i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke ved Grønlands Selvstyre.

Minik Rosing udtrådte som formand og af rådet i 2016, hvor næstformand Gitte Adler Reimer blev fungerende formand til hun den 20. oktober 2016 blev konstitueret formand til næste beskikkelsesperiode startede.

Der blev ikke valgt nye rådsmedlemmer blandt de senest indstillede rådskandidater, men der blev indstillede nye rådskandidater. Blandt disse blev Morten Meldgaard og Anne Merrild Hansen udpeget og blev konstitueret den 20. oktober 2016.

2014-2017

2017-2020

Anden rådsperiode

Den 29. juni 2017 blev der konstitueret nyt Råd, hvor Naalakkersuisuts udpegede Josephine Nymand som formand blandt de indstillede rådskandidater.

Morten Meldgaard og Gert Mulvad blev genudpeget af Naalakkersuisut, og de nye medlemmer blev Thomas Ingeman-Nielsen, Lotte Frank Kirkegaard, Daniel Thorleifsen, Louise Kolby Christensen og Inge Høst Seiding.

Louise Kolby Christensen stoppede ultimo 2017 og Gitte Adler Reimer blev medlem efter reglen om at få udpeget en ny medlem blandt de sidst indstillede kandidater.

Inge Høst Seiding valgte også at fratræde sit medlemskab, dog fungere som medlem indtil man fandt et nyt medlem. Naalakkersuisut valgte at indstille en rådskandidat på ny, hvor man i primo 2019 udpegede Lene Kielsen Holm som rådsmedlem.

Skrevet af
Arnajaaq Lynge, MSSc

2017-2020
Scroll til toppen