Rådet

Grønlands Forskningsråd arbejder for at fremme forskning i Grønland. Rådets arbejde spænder fra en overordnet koordinering og prioritering af forskningsindsatsen i Grønland til styrkelsen af forskningssamarbejder i og uden for landets grænser, samt fremme af samarbejder mellem offentlig og privat forskning, og øget formidling om grønlandsk forskning. Forskningsrådet financierer forskning og varetager den forskningsfaglige rådgivning til bl.a. forskningsministeren, Naalakkersuisut og Inatsisartut. Forskningsrådet er uafhængig i sit virke, og er dermed ikke underlagt instruktionsbeføjelse fra Naalakkersuisut. Rådets otte medlemmer udpeges af Naalakkersuisut for en 3-årig rådsperiode efter indstilling fra grønlandske forskningsinstitutioner, forskningscentre samt iværksætter- og innovationsmiljøer. Rådets formand er Josephine Nymand.

Josephine Nymand

Formand
Ph.d., afdelingschef i Afdeling for Miljø og Råstoffer, Grønlands Naturinstitut.

Thomas Ingeman-Nielsen

Næstformand
Ph.d., lektor ved Instituttet for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet

Gitte Adler Reimer

Medlem
Ph.d., rektor ved Grønlands Universitet; lektor ved Institut for Kultur, Sprog & Historie

Gert Mulvad

Medlem
Doctor h.c., Distriktslæge, Grønlands Center for Sundhedsforskning ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet

Lene Kielsen Holm

Medlem
Cand. phil., forsker og projektleder ved Grønlands Naturinstitut

Lotte Frank Kirkegaard

Medlem
Cand. mag. i fransk og engelsk, rådgiver og specialist hos Kirkegaard Consult

Christian Koch Madsen

Medlem
Ph.d., souschef ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Morten Meldgaard

Medlem
Ph.d., Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet & Institut for Kultur, Sprog & Historie, Grønlands Universitet

Sekretariatet

Sekretariatets kerneopgave er at understøtte forskningsrådet i arbejdet for at fremme den bedste udvikling for forskning i Grønland, og sikre fremdriften i at realisere de overordnede forskningspolitiske målsætninger. Sekretariatet yder support i rådets arbejde med ansøgningsbehandling, forskningsfinanciering, interessanthåndtering, udarbejdelse af statistik og analyse af rådets forskningsfinanciering; og fungerer som kommunikationsled mellem rådet, forskningsmiljøerne og offentligheden.

Maliina Jensen

Sekretær
Scroll til toppen