Rapport: Grønlands Forskningsråd og NSF går sammen om at styrke det grønlandsk-amerikanske forskningssamarbejde

Gennem en række seminarer og workshops i 2018-2020, har repræsentanter fra de grønlandske og amerikanske forskningsmiljøer udarbejdet en række anbefalinger og praktiske retningslinjer for ’det gode forskningssamarbejde’. Det er bl.a. retningslinjer for samproduktion og samfinansiering af forskning, forankring af forskning, udvekslingsaftaler, og kapacitetsopbygning af det grønlandske forsknings- og uddannelsesmiljø.

– Der er en ægte, fælles interesse for at arbejde sammen. Jeg er glad for, at vi nu har fået formaliseret rammerne for bilaterale samarbejder mellem de grønlandske og amerikanske forskningsmiljøer. Der har længe været visioner for øget samarbejde, og denne her rapport er et vigtigt arbejdsredskab og reference-dokument som tydliggør fælles forventninger til samproduktion af forskningsprojekter, og som kan være med til at fremme lokalforankring af forskning i Grønland baseret på ligeværdige samarbejder, siger formand Josephine Nymand.
Læs rapporten “facilitating increased engagement between the research communities of Greenland and the U.S.” her.

Anbefalinger til øget GL-USA forskningsamarbejde med forankring i Grønland:
 • Stærkere forskningsnetværk gennem workshops, events og udveksling
  Muligheder for ansigt-til-ansigt møder er oftest den allervigste start på et samarbejde. Individuelle forbindelser og relationer, særligt hvis de kan opretholdes årligt eller hvert andet år, er nødvendige for at udvikle og opretholde stærke forbindelser.
 • Samskabelse og samfinansiering af forskning
  Forskningsmiljøet og det politiske system i Grønland er særligt optagede af, at forskning udspringer med lokale perspektiver og med lokal viden. Der er et stærkt fokus på, at forskning skal være til gavn for samfundet og udspringe af problematikker som er relevante for samfundet. Lokalforankring af forskning betyder, at forskning bygger på lokale perspektiver og styrker. Samskabelse af forskning og ny viden betyder, at forskere, institutioner og borgere arbejder sammen fra start til slut; i udarbejdelsen af forskningsspørgsmål- og design, indsamling af data og frem til den endelige analyse af data og formidling af resultater. Den indledende fase for samskabelse af forskningsprojekter kræver særligt fokus, tid og ordentlige rammer for at skabe og styrke kontakter, gennem formelle såvel som uformelle netværksmøder mellem amerikanske forskere og lokale forskere, institutioner og borgere.
 • Udarbejd nye finansieringsprogrammer som støtter samarbejdsprojekter
  Der er et stort behov for øget forskningsfinansiering som støtter bilaterale forskningsprojekter. En central anbefaling er, at arbejde for nye fælles forskningspuljer mellem landene som begge parter kan søge på ligeværdig vis.
 • Forskningsformidling til studerende og borgere
  Formidling skal være en naturlig, integreret del af forskningsprojekter. Det er helt nødvendigt, og naturligt at forvente, at forskningen i Grønland er med til at opbygge viden og kompetencer, som bliver i landet.
 • Bekendtskab med grønlandsk infrastruktur og logistikydelser i Grønland
  Grønland har en velfungerede forskningsinfrastruktur, særligt ved Grønlands Naturinstitut, som råder over forskningsskibe, laboratorier og kapacitet for gæsteindlogering. Ydermere udbyder mange lokale operatører transportservices og logistikydelser i tætte samarbejder med grønlandske institutioner og myndigheder. Rapporten giver et samlende overblik over vigtige kontaktpunkter for forsknings-logistikydere.  Udgivet 9. december 2020

Scroll til toppen