Nye medlemmer til Videnskabsetisk Udvalg

Udgivet 26. august 2021

Naalakkersuisoq for Sundhed Kirsten Fencker har udpeget fire medlemmer til det Videnskabsetiske Udvalg for Sundhedsforskning. Udvalget har til opgave at sikre god forskningspraksis på sundhedsområdet. Regionslæge Gert Mulvad er genvalgt som formand.

Efter indstilling fra Grønlands Forskningsråd har Naalakkersuisoq for Sundhed udpeget 4 medlemmer til det videnskabsetiske udvalg for sundhedsforskning. Udvalget har til opgave at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i Grønland gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.
Udvalget sammensættes af to lægefaglige medlemmer og to lægmedlemmer. Regionslæge og æresdoktor ved Ilisimatusarfik, Gert Mulvad, er genvalgt som formand.

Medlemmer

  • Gert Mulvad, MD, Doc Ph.d. hc., regionslæge, DIS – lægefagligt medlem
  • Karsten Rex, MD. Ph.d., afdelingslæge ved DIH – lægefagligt medlem
  • Aviâja Egede Lynge, Msc., Børnetalsmand, leder af MIO – lægmedlem
  • Emma Kristensen, B.A., Chefkonsulent ved Pinngortitaleriffik – lægmedlem

Afvejning af hensyn
Sundhedsdata og biologisk materiale indsamles, lagres, anvendes, kobles og udveksles i forskning som aldrig før. Udviklingen drives af en stigende efterspørgsel efter sundhedsdata fra forskere, det grønlandske sundhedsvæsen og samfundet, hvor også patientforeninger efterspørger ny viden.
I dag bliver ansøgninger om sundhedsforskning på mennesker, blodprøver, eller menneskeligt væv behandlet til godkendelse af det videnskabsetiske udvalg. Udvalget modtager årligt omkring 20 ansøgninger.
Overvejelser i den videnskabsetiske bedømmelse er præget af en bestræbelse på at etablere en balance imellem på den ene side Sundhedsvæsenets behov for forskningsbaseret behandling, der ikke bør begrænses unødigt, og på den anden side hensynet til forsøgspersonerne, der ikke bør lide unødig overlast.
Det er med andre ord almindeligt anerkendt, at der til sundhedsforskning knytter sig mange etiske dilemmaer og afvejninger af beskyttelseshensyn. Der er sjældent et ja/nej svar.

Nyt digitalt ansøgningssystem skal sikre bedre oversigt
Landslægeembedet arbejder på at digitalisere ansøgningsproceduren for godkendelse til at gennemføre sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i Grønland. Fremover, vil både ansøgninger og godkendte projekter samles på sullissivik.gl. Portalen vil være med til at sikre et bedre overblik over hvilke projekter, der finder sted på det sundhedsfaglige område, og hvor biologisk materiale bliver opbevaret.

Yderligere oplysninger:

Formand for Videnskabsetisk Udvalg, Gert Mulvad, e-mail: gm@peqqik.gl, tlf. 483253

Sekretær Maliina Jensen, e-mail: malj@nanoq.gl, tlf. 361255

 

Del på facebook
Facebook
Del på email
Email
Scroll til toppen