Del på facebook
Del på twitter
Del på email
P0A6814 EditWEB

Nødvendigt at værne om forskningsmiljøet i krisetider

Nødvendigt at værne om forskningsmiljøet i krisetider

En ny evaluering fra forskningsrådet viser, at konkurrencen blandt ansøgere til grønlandske forskningsmidler er benhård, og at kvaliteten af forskningsprojekterne er høj. Det er et sundhedstegn og en udvikling, vi skal værne godt om, særligt i krisetider.

I langt de fleste nordiske og europæiske lande er bevillingerne til den offentlige forskning fastsat til 1-2 procent af landets BNP. Dermed er den gældende logik, at bevillingerne vil falde som følge af Covid-19-krisen. Når krisen gør ondt, er det naturligt, at alle må holde for.

I Grønland er finansieringen sat anderledes sammen. Den offentlige investering er lavere, og forskningsinstitutionerne er i højere grad afhængige af ekstern finansiering, både inden for rigsfællesskabets samfinansiering og gennem de store internationale forskningsfonde. Dermed er det grønlandske forskningsmiljø mere sårbar overfor den internationale udvikling.

Det har taget os 15-20 år at bygge vores forskningsmiljø op, og der bliver i dag lavet forskning i verdensklasse ved de grønlandske forskningsinstitutioner. Forskningsrådet vil stærkt fraråde at presse forskningsinstitutionerne yderligere ved at beskære den grønlandske forskningsinvestering. Det grønlandske forskningsmiljø bør tværtimod beskyttes mod besparelser i den eksterne finansiering gennem en større grønlandsk investering. Det er forskningen og vores vidensopbygning, der er med til at drive vores erhverv og velfærd, og er et helt nødvendigt grundlag for at finde løsninger på de udfordringer, vi som samfund står overfor.

Evaluering: Høj konkurrence blandt ansøgere til forskningsmidler
Statistik for uddeling af Selvstyrets forskningsmidler viser, at konkurrencen blandt ansøgere til forskningsmidlerne er høj. Siden 2014 er knap 36 % af ansøgninger til puljen for forskningsfremme imødekommet. Ansøgere til puljen kan søge op til kr. 90.000 til et projekt. Puljens størrelse er i dag på 1,2 mill. kr. Til sammenligning uddeler det færøske forskningsråd op til 6 mill. kr. fra en tilsvarende pulje. Blandt ph.d.- og postdoc-stipendierne er konkurrencen endnu højere. Siden 2014 er i gennemsnit 17 % af alle ph.d.-ansøgninger og 21 % af alle postdoc-ansøgningerne imødekommet.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen