Sulianut allattungaasivik

Nunatsinni ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit, Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit, ukiumut 1,2 mi. koruuninik,  ilisimatusarnermik suliniutinut Nunatsinni ilisimatusarnermik suliffeqarfinnut atassuteqartunut tapiissuteqartarpoq, ilisimatusarfissatut qulequttat ataatsip arlallilluunniit iluanni. Taakku saniatigut ph.d- aamma postdoc-ilisimatusartut 3-5-t ilisimatusarnissaannut suleqateqarnikkut tapiiffigineqartarput. Suliniutit siornatigut taperneqarnikut allattorsimaffiat alakkaruk. Ilisimatusarnermik siuarsaanermik suliniutit aamma ph.d.-aamma postdoc-ilisimatusarnerit.

UkiutAqqaSammivikImmikkoortoqAngaasaliissutProjektimi aqutsisutkategori_hfilter_years_hfilterfakultet_hfilterpulje_hfilterprojektleder_hfilter
Study of genetic differences between inshore and offshore populations of Greenland halibut and implications for fisheries assessment. Acronym: GRINFISH (Genetics of Reindhartius hippoglossoides on Inshore Fisheries)postdoc-ka2022pinngortitaqdaniel-estevez-barcia
Long-term leaching dynamics of lead, zinc, and fluorine from waste rock at the Ivittuut mine in South Greenlandphd-ka2022pinngortitaqninni-jeremiassen
Indigenous sustainable cultural development within therapeutic treatments for Greenlandic peoplesphd-ka2022inuiaqatigiilerineqsanne-broberg
Biologisk variation af hellefisk i Grønland – Optimering af bæredygtighed, kvalitet og den kommercielle handelsværdi (Qaleralik)phd-ka2022pinngortitaqnatacha-leininger
Videre i livet: Undersøgelse af voksne, tidligere udsatte for overgreb, og deres møde med uddannelsessystemetphd-ka2022inuiaqatigiilerineqbirthe-eriksen
Development of a Greenland Trust Survey questionnaire and interview protocol for the future ph.d.-project: The influence of a postcolonial heritage of Nordic formal institutions on the level of social trust in Greenlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2022inuiaqatigiilerineqaningaasaliissut-1naja-demant-poort
Eqalugaq – Status and trends in polar cod (Boreogadus saida) populations in Greenlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2022pinngortitaqaningaasaliissut-1caroline-bouchard
Sprog og Uddannelse i Nuuk (SUN)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2022aningaasaliissut-1christoph-hare-svenstrup
Forekomst og sværhedsgrad af senfølger efter COVID-19 infektion i Grønlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2022peqqissusilerineqaningaasaliissut-1trine-abelsen
GeoZackilisimatusarnermik-siuarsaaneq2022teknologilerineqaningaasaliissut-1marco-marcer
Grønlands industrielle historie og bygningskulturarvilisimatusarnermik-siuarsaaneq2022inulerineqaningaasaliissut-1jeppe-lorenzen
Fastholdelse af flere sygeplejersker i uddannelse og arbejdslivilisimatusarnermik-siuarsaaneq2022peqqissusilerineqaningaasaliissut-1carsten-juul-jensen
“Henter du kaffen?” – En analyse af køns(u)lighed i Grønlandske organisationerilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021inuiaqatigiilerineqaningaasaliissut-2mette-apollo-rasmussen
Anbragt på en døgninstitution. Og hvad så?ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021inuiaqatigiilerineqaningaasaliissut-2bonnie-jensen
The effect on metabolism, food intake and preferences of a knockout gene variant involved in carbohydrate metabolism ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021peqqissusilerineqaningaasaliissut-2ninna-senftleber
Læseundervisning som fjernundervisning i faget grønlandskilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021inulerineqaningaasaliissut-2anders-oegaard
Community-based monitoring of the ocean temperature in Uummannaq, ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021pinngortitaqaningaasaliissut-2heidi-andreasen patrick-farnole
Drivers and variability of the phytoplankton spring bloomilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021pinngortitaqaningaasaliissut-2tobias-vonnahme
SOLO – Sisimiut Oplands Lavinefare Oversigtilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021teknologilerineqaningaasaliissut-2marco-marcer
Børnenes børnehave i Grønland – mellem profession, vision & børneperspektivphd-ka2021inulerineqivalo-adolfsen-arnfjord
Når Socialpolitikken svigter – mislykket migration blandt udsatte grønlandske ungephd-ka2021inuiaqatigiilerineqmille-bianco-schiermacher
Aspekter ved Covid-19 i Grønlandphd-ka2021peqqissusilerineqmie-vilstrup-moeller
Drivers and function of Greenlandic benthic biodiversity today and in the futurepostdoc-ka2021pinngortitaqsandra-maier
Siku Aajuitsoqpostdoc-ka2021teknologilerineqmarco-marcer
Drones in the sky over a “sikkusak” (ice mélange)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021pinngortitaqaningaasaliissut-1john-mortensen
New technology for marine biological and geological research in Greenlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021pinngortitaqaningaasaliissut-1diana-krawczyk
Forstudie til projektet: Vedvarende behandlingseffekt – hvad virker? Kvalitativt studie af livet efter misbrugsbehandlingilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021peqqissusilerineqaningaasaliissut-1christina-larsen
Understanding homelessness in two Artic Cities – from a street-level approach, ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021socialvidenskab inuiaqatigiilerineqaningaasaliissut-1steven-casper-arnfjord
Dømt til forsorg – en kortlægning af foranstaltningsdomme for retspsykiatriske patienter og udviklingshæmmede dømt ud fra Kriminallov for Grønlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021socialvidenskabaningaasaliissut-1annemette-nyborg-lauritsen
Bobler i Sydgrønland, ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021pinngortitaq peqqissusilerineqaningaasaliissut-1simon-mose
Mapping Snowline Evolution with Time-lapse imagery at Qasigiannguitilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021pinngortitaqaningaasaliissut-1alexandra-messerli
Opstartsfase for Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd, ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2021socialvidenskab peqqissusilerineqaningaasaliissut-1steven-casper-arnfjord
Børn med mellemørebetændelse – forbedring af behandlingsindsatsen og forebyggelse af høretabilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020peqqissusilerineqaningaasaliissut-2lene-seibaek
Hvalros landgangsplads i Thule områdetilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020pinngortitaqaningaasaliissut-2rikke-gulborg-hansen
FOSS: Systematisering af Fjeld- Og SprængStensegenskaber i Grønland, til gavn for den grønlandske bygge- og anlægsbrancheilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020teknologilerineqaningaasaliissut-2jonas-moeller-pedersen
Social læring på tværs af aldersgrupperilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020socialvidenskabaningaasaliissut-2peter-berliner
Characterizing the atmospheric boundary layer over Disko Bay: local structure and links to global dynamics, ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020pinngortitaq teknologilerineqaningaasaliissut-2arno-hammann
Forgotten Friends – fase I, ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020inulerineq pinngortitaqaningaasaliissut-2inge-hoest-seiding
Indikatorer for udvikling af udsathed i det grønlandske samfundilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020inuiaqatigiilerineqaningaasaliissut-2mille-bianco-schiermacher
Eqalugaq – Polar cod response to climate change in High Arctic vs Low Arctic regionsilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020pinngortitaqaningaasaliissut-2caroline-bouchard
Validering af spørgeskema om kost til brug for Befolkningsundersøgelserne i Grønlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020peqqissusilerineqaningaasaliissut-2peter-bjerregaard
Foreign policy in Greenlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020inuiaqatigiilerineqaningaasaliissut-2maria-ackren
TEMPerature monitoring of rock walls in the Arctic (TEMPRA)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020teknologilerineqaningaasaliissut-1marco-marcer
Temperatur-regulering hos narhvalerneilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020pinngortitaqaningaasaliissut-1outi-tervo
Testing the feasibility of maintaining marine environmental indicator organismsilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020pinngortitaqaningaasaliissut-1david-blockley
Inddragelse af ældre i digital formidling af kulturarvilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020inulerineqaningaasaliissut-1ujammiugaq-engell
Pukkellaks – Grønlands nye ferskvandsfiskilisimatusarnermik-siuarsaaneq2020pinngortitaqaningaasaliissut-1julius-nielsen
From DNA to management: developing genomic tools for narwhal conservationpostdoc-ka2020pinngortitaqmarie-louis
Upscaling present and future greenhouse gas exchange in Greenlandpostdoc-ka2020pinngortitaqefren-lopez-blanco
Trajectories, risk factors and risk patterns for youth suicide in Greenland, phd-ka2020socialvidenskab peqqissusilerineqivalu-soerensen
Piniartoq i en globabaliseret verdenphd-ka2020inuiaqatigiilerinequlunnguaq-markussen
“Win the hearts and minds”: Superpower influence on national self-determination How relations between Greenland and the US affect Greenland’s self-determination in times of increased international focus and tension in the Arcticphd-ka2020inuiaqatigiilerineqsara-olsvig
TARAJULIK – Salinity effects on heat transfer in permafrost soils and the impact on stability of critical infrastructure in Greenlandpostdoc-ka2019-kateknologilerineqsonia-tomaskovicova
Influence of water and wastewater systems on human health in Greenland, phd-ka2019-kapeqqissusilerineq teknologilerineqjudith-marechal
Koloniale kulturmøder: forandringer i materiel kultur og hverdagsliv i mødet mellem Inuit og herrnhuterne i kolonitidens Grønlandphd-ka2019-kainulerineqkirstine-eiby-moeller
Forekomsten af multipel sclerose og andre neurologiske sygdomme i den grønlandske befolkningilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-2nete-munk-nielsen
Fængsel i Grønland – et opgør med grønlandsk retstraditionilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kasocialvidenskabaningaasaliissut-2annemette-nyborg-lauritsen
Isdæmmede søer – Evaluering af Moniteringmetoderilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapinngortitaqaningaasaliissut-2dorthe-pia-petersen
Syfilis i Grønland 2012-2019ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-2marianne-welzel-andersen
Aktivering af svage ældre menneskerilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-2tenna-jensen
Snesmeltning i Grønland – ‘drivers’, konsekvenser og fremtidige forholdilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapinngortitaqaningaasaliissut-2kerstin-elise-kroeier-rasmussen
Udvikling af image velocimetry til vandføringsmålinger (Kal.: Erngup ingerlaarneranik uuttuinernut Image Velocimetry*-mik inerisaaneq) * Sukkassutsimik miiterinngorlugu assiliilluni uuttuutilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Magteliten i Grønland (Kal.: Nunatsinni pissaaneqartitat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kainuiaqatigiilerineqaningaasaliissut-1
GL-GLACE. Grønlands deltagelse i den videnskabelige ekspedition GLACE, nordlige del. (Kal.: GL-GLACE. Avannarlermi Nunatta ilisimasassarsiorluni angalaqataanerat.)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
A Beauty for the Eye, but What Shapes Icebergs in Greenland?ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Ernæringskvalitet af hjemmedyrket grovfoder i Sydgrønland (Kal.: Kujataani nammineq nerukkaatiliat seqummarlutat tangeqassutsimikkut uuttuutaat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
The Entrepreneurial Environment of Smaller Island Jurisdictions – A Comparative Study of Systems of Entrepreneurship in Economically Developed Small Islandsilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kainuiaqatigiilerineqaningaasaliissut-1
ATKA: ichtyo- and zooplankton assemblages along the west Greenland Coastilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Betydningen af anbringelser for børn og unge på døgninstitutioner i Grønland (Kal.: Nunatsinni meeqqat inuusuttullu ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmut inissinneqartarnerisa sunniutaat/pingaaruteqassussaat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kaaningaasaliissut-1
Energibehov for marsvin fra Vestgrønlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kapinngortitaqaningaasaliissut-2nynne-e-lemming
Hvordan kan man nytænke terapeutisk behandling af grønlændere, ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2019-kainuiaqatigiilerineq socialvidenskabaningaasaliissut-2sanne-broberg
Modellering af marine pattedyrsreaktioner på menneskeskabte faktorer Modelling marine mammal reactions to anthropogenic factorsphd-ka2018-kapinngortitaq
Brug af kunstig intelligens og telemedicinske løsninger til undersøgelse af diabetisk øjensygdom i Grønlandphd-ka2018-kapeqqissusilerineq
Skole designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelserphd-ka2018-ka
Grønland under 2. verdenskrig (Kal.: Sorsunnersuup Aappaata nalaani Nunarput)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kainulerineqaningaasaliissut-2
Brug af rejseskaller til fjernelse fra mindevand i en sulfid bioreaktor (Kal.: Mikialersitsisartoq ikuallassaatilik atorlugu kinguppaat qalipai atorlugit imermik piiaaneq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Levende eller død (Kal.: Uumasut toqungasulluunniit)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Greenland’s First Real-Time Online Water Temperature Measurementsilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Finding Your Own Voice in a Global Community (Kal.: Nunarsuarmi ataatsimooqatigiiffiusumi nammineq oqaatsimik nassaarinninneq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kainulerineqaningaasaliissut-2
Aalisakkat: Distribution of fish and zooplankton around Greenlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Prøvetagning af pukkelhvaler i Godthåbsfjorden ved brug af drone – pilotstudie (Kal.: Nuup Kangerluani millalaartumik (drone-mik) atuilluni qipoqqarnik misilittaatissanik tigusinerit – piareersaatitut ilisimatusaatilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Laksens udbredelse og bestandsstørrelse i Kapisillitelven bestemt ved el-fiskeri og eDNA (Kal.: Kapisillit Kuuani eDNA sarfarlu atorlugu aalisarluni kapisillit siaruarnerannik amerlassusaasalu annertussusaannik aalajangiineq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Radiocarbon referencekronologi på sælkæber (Kal: Puisit alleruisa kulstoffimik qinngorneqarnerinik innersuussilluni piffilersuineq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Chasing Clouds or how do Cloud Dynamics Influence Arctic Hydrologyilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Grundstofanalyse af narhvaltænder – fungerer narhvalens tand som et klimaarkiv? (Kal: Qilalukkat tuugaavisa pinngoqqaataannik misissueqqissaarneq – qilalukkap tuugaava silap pissusianik toqqorsiviua?)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Suspenderet sediment i Grønlandske søer – pilotprojekt (Kal.: Nunatta tasiini kinnerit ujarai imermut akulerussimasut – piareersaatitut sammisaq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
SKINDDRAGTER FRA INUIT Analyse af formgivning, dyreart og materialeforbrug til identifikation af historiske dragter (Kal.: INUIT ATISAAT AMMIT Atisaatitta oqaluttuassartallit suussusernissaannut ilusilersornerinik, uumasut amiinik atukkat suunerinik atortussianillu atuinernik misissueqqissaarneq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2018-kainulerineqaningaasaliissut-1
Lokal læring og lokale kompetencer som ressourcer i folkeskolenilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kainuiaqatigiilerineqaningaasaliissut-2
Grønlands socialvidenskabelige forskningshistorieilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kainulerineqaningaasaliissut-2
Tusagassiuutit 2018 – En kortlægning af de grønlandske medier (Kal: Tusagassiuutit 2018 – Nunatsinni tusagassiuutit erseqqissarneri)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kainuiaqatigiilerineqaningaasaliissut-2
Forekomsten af hjertesygdom hos grønlandske børn og unge og risikoen for hjertesygdom efter indlæggelse for infektionssygdom (Kal.: Kalaallit meerartaasa inuusuttaasalu uummalluttarnerat aseruuttoornerlu peqqutigalugu napparsimavimmi uninngatitaareernerminni uummallulersinnaanerat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-2
Rurer Larver, en overset brik i grønlandske fjordsystemer (Kal.: Peqquit quperlui, Nunatta kangerluisa ataqatigiinneranni sunniutaata arajutsineqarnera)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Estimating Surface Energy Fluxes in Greenland through Remote Sensing and Field Measurementsilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Vandringsmønster for torsk (Kal.: Saarulliit ingerlaartarnerisa ilusilernerat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
What’s in the Fridge? Species Composition and Abundance of Pelagic Fish Available to Top Predators in Northwest Greenlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
En landsdækkende undersøgelse af epilepsi og feberkramper hos børn og unge i Grønland og Danmark (Kal.: Nunatsinni Danmarkimilu meeqqat inuusuttullu noqartarnerannik kissarneqarlutillu noqartarnerannik nuna tamakkerlugu misissuineq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-2
Seasonal Glacier Surface Mass Balance Derived with an Unmanned Aerial Vehicleilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
DBH – Den blå hylde (Kal.: Imarmi iliveqarfik)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg – fortsættelse. (Kal.: Qaarsumit piiakkat ujarattaanit aatsitassat oqimaatsut piiarnerinik annikillissaatitut periutsinik ajornanngitsunik misissuinerit – nangitaq.)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Aldersbestemmelse af pukkelhval (Kal.: Qipoqqaap utoqqaassusaanik aalajangiussineq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
The Melting of the Greenland Ice Sheet and Its Impact on Coastal Biochemistryilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Weight among Children in Nuuk at School Entry and Graduation from 2011-2016 (Kal.: 2011-imiit 2016-imut Nuummi meeqqat atualernerminni soraarummeernerminnilu oqimaassusaat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-1
Østgrønlandsk erindringskultur – Tunumiut’ers beretninger om åndemanere og hekse: Analyse af interviewmaterialet (Kal.: Eqqaamasatigut Tunumiut piorsarsimassusaat – Tunumiut angakkut ilisiitsullu pillugit oqalualaavi: Apersuinermi atortunik misissueqqissaarneq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2017-kainulerineqaningaasaliissut-1
Den grønlandske kostrevolutionpostdoc-ka2017-kapeqqissusilerineqaviaja-hauptmann
Inuulluni – at leve i en animistisk virkelighedphd-ka2017-kainulerineqasta-moensted
Greenlandic Seaweeds for Human Consumptionphd-ka2017-kateknologilerineqkatharina-kreissig
Aspects of Diabetes Epidemiology and Diabetes Care in Greenland. Ten Years of Observation. (Aspekter af diabetes epidemiologi og diabetespleje i Grønland. Ti års observation)postdoc-ka2016-kapeqqissusilerineq
The melting of the Greenland Ice Sheet and its impact on fjord biogeochemistry (Indlandsisen nedsmeltning og dens indvirkning på biogeokemien af fjorden)postdoc-ka2016-kapinngortitaq
Thyroid function and autoimmunity among populations in Greenland with 10 and 20 years follow-upphd-ka2016-kapeqqissusilerineq
Sygdomme hos moskusokser i Grønland: Vildtsundhed og sygdomssmitte fra vildt til tamdyr og mennesker. (Diseases in Muskox Populations in Greenland: Wildlife Health and Disease Transmission to Livestock and Humans)phd-ka2016-kapinngortitaq
Weather Data from Ship Observations in Nuup Kangerlua: Validation and Analysisilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Modellering af hellefisks migration ud for Vestgrønland (Kal.: Kitaata avataani qalerallit ingerlaartarnerisa ilusilersornera)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Genetisk populationsstruktur hos dybhavsrejen (P. borealis) i Sydvestgrønland og Østgrønland (Kal.: Kujataani Tunumilu kinguppaat immap iternaniittartut kinguaariaattut sumeeriaasiat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Extreme Weather in West Greenland – Frequency, Magnitude and Impactilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
The Role of Macro-Algae and Near-Shore Mixing on Productivity of the Fiordilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Blåhvillingens (Micromesistius poutassou) adfærd og interaktion med andre arter i grønlandsk farvand. (Kal.: Saarullernap (Micromesistius poutassou) pissusaa Nunattalu imartaani uumasullu sunneqatigiinnerat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Kapisillitlaksens økologi og bestandsstørrelse (Kal.: Kapisilinni kapisillit pinngortitami uumassuseqarneri kapisileqassuserlu)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg (Kal.: Qaarsumit piiakkat ujarattaanit aatsitassat oqimaatsut piiarnerinik annikillissaatitut periutsinik ajornanngitsunik misissuinerit)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Diabetes i Grønland. Screenings og forekomst af diabetes i Grønland 2014-2015. (Kal.: Nunatsinni sukkortarneq.2014-imiit 2015-imut Nunatsinni qulakkeerinninniarluni misissuinerit sukkortarnerlu)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-1
Superimposed Ice Formation and Degradationilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Betydningen af overvintringsområder for bestandsnedgange hos polarlomvien (Kal.: Appat ikiliartornerinut ukiiffiit pingaaruteqassusaat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Evaluering af HIRHAM modellens estimering af vandressourcer (Kal.: Ilusilersukkatut malitassiap HIRHAM-ip imissamaammik naatsorsuineranik naliliineq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2016-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Feltbaserede og eksperimentelle undersøgelser af faktorer som kontrollerer in-situ elementfordelingen og ædelstenskvalitet af korund (rubin) fra Grønland Controls on in-situ element partitioning and gemstone quality of corundum – comparing fieldbased and experimental studies on ruby from Greenlandphd-ka2015-kapinngortitaq
Blåhvilling (Micromesistius poutassou): adfærd og udbredelse i Grønlandsk farvand (Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters)phd-ka2015-kapinngortitaq
Betydning i grønlandsk – en undersøgelse af hvorledes orddannelser og sætningskonstruktioner bindes sammen af den underliggende semantik i grønlandsk. Allaatigisaq:phd-ka2015-kainulerineq
Ice mélange dynamics near the tidewater outlet glacier Jakobshavn Isbræ, NV Greenland (Ismilange dynamik nær tidevandsudløb ved gletsjeren Jakobshavn Isbræ, NV Grønland)postdoc-ka2015-kapinngortitaq
Forskellige diskursers, styreformers og legitimitetens betydning for den gradvist øgede demokratisering i Grønland, gennem de seneste 150 år (Kal.: Ukiuni kingullerni 150-imi Nunatsinni inuiaqatigiinni inuit amerlanerussuteqartut naalagaatillugit aqutseriaaseqariartuaarnerup malitsigiikkunnaarnernut assigiinngitsunut, aqutseriaatsinut inatsimmillu naapertuinermut pingaaruteqassusaa)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kainulerineqaningaasaliissut-2
Population Dynamics in Greenland (Kal.: Nunatsinni innuttaassuseqassutsip allanngorarnera – PDG)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kainulerineqaningaasaliissut-2
Ocean-Atmosphere Coupling in the Inner Part of Godthåbsfjord (Kangersuneq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Oprindelse af unge torsk (Kal.: Saarulleeqqat kingoqqivii)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Initiating North Atlantic Benthos Monitoring (INAMon) (Kal.: Atlantikup Avannarpasissuani Immap Naqqani Nakkutilliinissamik Aallarniineq (INAMon)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Rock Glacier Occurrence in Godthåbsfjorden (Nuup Kangerlua)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Graviditetsdiabetes i Grønland (Kal: Nunatsinni naartunermit sukkortunngortarneq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-1
Uønskede graviditeter i Grønland. Karakteristika af abortsøgende kvinder i Nuuk 2012 og en opgørelse af præventions compliance. (Kal.: Nunatsinni naartorusunnginnerit. Nuummi 2012-imi arnat peersiterusuttartut ilisarnaataat naartunaveersaateqartariaqarnerisalu inaarutaat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-1
En kortlægning af alle C difficile typer i Grønland med henblik på en fokuseret og målrettet infektionsforebyggende indsats (Kal.: Nunatsinni akiuussinnaasoq C-nik assigiinngitsunik aseruunnaveersaartitsinissaq alaatsinaaffiginiarlugu anguniarlugulu erseqqissaaneq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-1
Ny laksebestande – Fase I (Kal.: Kapisileqarfiit nutaat – Ersiut I)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Pukkelhvalernes slægtsforhold i Godthåbsfjorden, samt deres fødevalg (Kal.: Nuup Kangerluarni qipoqqaat ilaqutariiaassusaat nerisaminnillu toqqagassaat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Grønlandshajens populationsstruktur (Kal.: Eqalussuaqassutsip ilusaa)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Årsvariationen af inholdsstoffer i grønlandsk tang (Kal.: Ukiup nikerarnerani qeqqussap imarisai)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Drivere og barrierer for erhvervsudvikling i yderdistrikter og mindre bosteder i Grønland – med Qaanaaq og Qeqertarsuaq som cases (Kal.: Nunatsinni pigisani avinngarusimanerusuni najugaqarfinnilu minnerusuni inuussutissarsiornermik ineriartortitsinermik ingerlatsisut akimmiffiillu – Qaanaap Qeqertarsuarlu naammassiniagassatut)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2015-kateknologilerineqaningaasaliissut-1
Balanced adaptation – exploring relevant concepts for adaptation to climate change, consolidation and MSC certification. (Balanceret tilpasning – en undersøgelse af relevante begreber for tilpasning til MSC, klimaforandring og konsolidering.)postdoc-ka2014-kainuiaqatigiilerineq
Psykisk trivsel og misbrugsadfærd i Grønland set over et livsforløb – betydningen af kontekst, robusthed og social transitionpostdoc-ka2014-kapeqqissusilerineq
Palliation til grønlandske kræftpatienter i Grønland og i Danmark – et PhD studiumphd-ka2014-kapeqqissusilerineq
Behandlingsindsats til forebyggelse af trommehindeperformationer og høretab blandt børn i Grønlandphd-ka2014-kapeqqissusilerineq
Effekter af tungmetalforurening på to grønlandske fiskearter – fjeldørred og ulkphd-ka2014-kapinngortitaq
Journalistik i små samfund – et casestudie af det grønlandske mediesystemphd-ka2014-katusagassiutilerineq
Grønlandske visuelle erindringerilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kainulerineqaningaasaliissut-2
Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitative Grønlandshistorieilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kainulerineqaningaasaliissut-2
Teknologisk modernisering i Grønlandilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kainulerineqaningaasaliissut-2
Baseline målinger af sjældne jordarters metallerilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Naturvidenskabelig terminologi – Grønlandskilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Dykke respons hos havpattedyrilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Helt tæt på grønlandshvalen – Akustisk adfærd målt fra ryggen af hvalenilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Bøjer i Nuup Kangerlua (Kal.: Nuup Kangerluani puttasutt kisakkat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-2
Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland? (Kal.: Nunatsinni D-vitamineqassuseq sukkorneq type 2-mut atassuteqarpa?)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-2
Survival of the Fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torsk (Kal.: Uumaniallaqqissuseq: Saarulliit angisuuni mikinernilu aalisakkat qullugiaasa assigiinngitsut uumaniallaqqissusaasa assigiinngissutaat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Støj ved lomviekolonier i 2014 (Kal.: 2014-imi appaqarfinni perpaluk)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønland (Kal.: Nunatsinni appat piaqqiullaqqinnerannik nakkutilliinermi periusissaq nutaaq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut: Regionale, biologiske og fysiske forholds indflydelse på samfundsstrukturen og diversiteten (Kal.: Sisimiut avataasa kangerluisalu naqqani uumasut ataatsimooruteqassusaat)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
Genetisk karakterisering af spredningmønsteret for Neisseria gonorrheae stammer fra Grønland (Kal.: Neisseria gonorrheae-t nagguiinik Nunatsinneersunik siaruaannerisa ilusaannik kinguaariaattut ilisarnaasersuineq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapeqqissusilerineqaningaasaliissut-1
Savissivik-meteorittens kulturhistorie (Kal.: Ullorissap anaata Savissivimmiittup piorsarsimassutsikkut oqaluttuassartaa)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kainulerineqaningaasaliissut-1
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choice (Kal.: Kullorsuarmi meeravissiartaartarneq – Toqqaaneq kingoqqiortitsisinnaasoq)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kainulerineqaningaasaliissut-1
Kursus i rumlig modellering / Species Distribution Modelling in the Marine Environmentilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
SINWG:ICES Arbejdsgruppe for bestandsidentifikation (Kal.: SINWG: Saarulleqassutsimik aalajangiiniarluni suleqatigiit eqimattat ICES)ilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-1
9th CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment (CARMA) Network Mødetilisimatusarnermik-siuarsaaneq2014-kapinngortitaqaningaasaliissut-1

Scroll to Top