Vandringsmønster for torsk

Vandringsmønster for torsk

Projektleder:
Helle Torp Christensen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Vandringsmønster for torsk

Beskrivelse:
Med henblik på, at opnå en større forståelse af de store torsks vandring i tid og rum, vil vi mærke store torsk (>75cm) i Kapisillit med avancerede pop-up satellit mærker. Vi ønsker svar på, hvordan de store torsk bruger gydeområderne, og hvordan deres vandring er relateret til dybde og temperatur
Mærkerne registrerer dybde, temperatur og lysintensitet (og dermed ca. position), og skal sidde på torsken i 6-12 måneder og sender efterfølgende data via satellit. Ud fra disse data kan vi se om torsken foretrækker særlige dybder og/eller temperaturer og i hvilke områder den opholder sig. Særlig interessant er det, om de bliver tæt på Kapisillit gennem hele året.
De indsamlede data vil blive anvendt i den biologiske rådgivning og dermed bidrage til en mere robust vurdering af bestandens størrelse og tilstand.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Projektet har stor betydning for samfundet, idet den udenskærs torsk og fiskeriet på denne bidrager til beskæftigelse og indkomst for de mange kystnære fiskere. Fiskeriet har stor betydning for lokalsamfundene enten som direkte beskæftigelse som fisker eller indirekte beskæftigelse på fabrikkerne og viden der bidrager til en mere robust rådgivning og forvaltning af arten har derfor vigtig for at sikre fiskeriet i fremtiden.
Projektets samfundsrelevans og resultater vil blive formidlet til samfundet gennem Grønlands Naturinstituts hjemmeside, foredrag for fiskere og forvaltere i forbindelse med rådgivningen omkring torsk og en pressemeddelelse til landets vigtige medier omkring projektets resultater og hvilken relevans resultaterne har for vores forståelse af de store torskens vandring.

Se torskevideoen ‘Satellitmærkning af torsk’ her (YouTube)

Ved at trykke på billedet kommer du på opslaget på siden NIS Grønlands Forskningsråd.

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top