Survival of the Fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torsk

Survival of the Fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torsk

Project Manager:
Rasmus Berg Hedeholm

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Survival of the Fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torsk

Description:
En helt centralt spørgsmål i fiskerirådgivning er, om en fiskelarves overlevelseschancer afhænger af størrelsen på moderfisken. I dag selekteres vha. udstyr på store fisk, men hvis rekruttering til bestanden fortrinsvis sikres af store fisk, er det muligvis ikke den tilgang der sikrer den bedste udnyttelse af bestanden. I dette projekt vil vi undersøge om torskelarver fra store moderfisk har en større overlevelseschance end larver fra små moderfisk.

Niveauet af tungmetaller i en torsk hænger sammen med fiskens størrelse. Denne ”tungmetal signatur” overføres til de enkelte æg, og senere, når torskelarven danner sin øresten, vil signaturen også overføres hertil. Derfor vil det være muligt at estimere om en fiskelarve kommer fra en stor eller lille moderfisk ved at måle niveauet af tungmetaller i larvens øresten.

Projektet tager udgangspunkt i Kapisillit, hvor der fanges ca. 100 gydemodne hunner af forskellig størrelse (40-100cm). Indholdet af tungmetaller bestemmes i fisken og æggene. Efter gydesæsonen fanges fiskelarver på tre forskellige tidspunkter – først, sidst og midt på larvesæsonen. Niveauet af tungmetaller bestemmes i larvernes øreste, og ved hver lejlighed bestemmes det hvor stor en andel af larver fra store og små fisk der overlever. Metoden og analyse laves i samarbejde med GEUS (DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND).

Report:
Survival of the fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torsk

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top