Psykisk trivsel og misbrugsadfærd i Grønland set over et livsforløb – betydningen af kontekst, robusthed og social transition

Psykisk trivsel og misbrugsadfærd i Grønland set over et livsforløb – betydningen af kontekst, robusthed og social transition

PostDoc-student:
Christina Larsen

Faculty:
Health

Title:
Psykisk trivsel og misbrugsadfærd i Grønland set over et livsforløb – betydningen af kontekst, robusthed og social transition

Description:
Forandringerne i levevilkår og livsstil har påvirket sygdomsbilledet i Grønland, således at færre nu dør af infektionssygdomme, mens stadig flere lider af kroniske livsstilssygdomme. Samtidig er forekomsten af psykosociale og sociale problemer høj og psykiske lidelser udgør i Grønland, som i resten af verden, en stigende og væsentlig udfordring for folkesundheden.

Forskningsprojektets overordnede formål er, at analysere udviklingen i psykisk trivsel og misbrugsadfærd på individniveau i Grønland i perioden 1993‐2014 på baggrund af data fra 3 befolkningsundersøgelser gennemført i 1993‐1994, 1999‐2001, 2005‐2010 samt en opfølgning på alle deltagere i 2014. Undersøgelsen kigger på betydningen af der hvor man bor, alkoholproblemer og overgreb i barndommen samt forskelle mellem sociale grupper.

Projektet sigter mod at tilvejebringe en bedre forståelse af, hvordan en persons psykiske trivsel og misbrugsadfærd kan ændre sig over tid, og hvorvidt specifikke mønstre knytter sig til specifikke befolkningsgrupper. Projektets resultater kan dermed medvirke til at udstikke retningslinjer for forebyggende og sundhedsfremmende indsatser målrettet psykisk helbred og mere specifikt misbrug samt pege på metoder til at fremme god psykisk trivsel i befolkningen med særligt fokus på forebyggelsen af selvmord blandt unge.

Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top