Magteliten i Grønland

Magteliten i Grønland

Project Manager:
Morten Fischer Sivertsen

Faculty / Research Institution:
Samfundsvidenskab / Afdeling for Samfundsvidenskab ved Grønlands Universitet

Title:
Magteliten i Grønland

Description:
Vi er en gruppe forskere på Ilisimatusarfik, som i samarbejde med forskere fra Copenhagen Business School gerne vil undersøge, hvordan magten er organiseret i Grønland. Vi ønsker foretage en social netværksanalyse og kortlægge de mest magtfulde mennesker i det grønlandske samfund. Ved systematisk at kortlægge hvem der har magten, og hvordan de er forbundet til hinanden, kan der skabes en informeret og opdateret offentlig diskussion om, hvorvidt magten dels er for koncentreret – eller for spredt – og dels om magten er på de rette hænder i det grønlandske demokrati.

Projektet vil yde et væsentligt bidrag til at forstå, hvordan magten er etableret i Grønland, men er samtidigt også et vigtigt bidrag til at opstille en komparativ undersøgelse mellem de nordiske magtelite-netværk. Sammenligningen har til formål at klarlægge hvilke elementer i magtens organisering i Grønland, der er unikke for det grønlandske samfund og dets unikke historie, og hvilke dele af magtens organisering, der ligner de øvrige lande i rigsfællesskabet.

Community inclusion methods:
Samarbejde, faglig sparring, diskussion og dialog med eksperter og studerende på Ilisimatusarfik.
Samarbejde med Transparency International, Greenland.

Dissemination methods:
Formidling til grønlandske medier, herunder Sermitsiaq, KNR og Tidsskriftet Grønland.
Projektet formidles dels gennem en rapport, ”Magteliten i Grønland”, der kortlægger hvor mange og hvem, der udgør kernen af det grønlandske magtnetværk. Rapporten vil også kortlægge disse personer, hvad angår deres organisatoriske tilknytning, etniske baggrund, køn, uddannelse, fødested, social baggrund og karrierevej. Rapporten udkommer via Ilisimatusarfik, som også organiserer peer-review.

Vi planlægger at sende en kronik til Sermitsiaq i oktober 2019. Ligeledes sender vi en pressemeddelelse ud til grønlandske medier, herunder KNR, og forbereder en populærformidlende artikel til Tidsskriftet Grønland.

Desuden vil resultaterne fra Grønland blive sat i perspektiv via en sammenligning med den færøske og danske magtelite i den planlagte antologi Rigsfællesskabet Magteliter på Foreningen for Elite- og Magtstudiers forlag. Endelig planlægger vi at udgive en videnskabelig artikel hos Acta Sociologica: Varieties of colonial elites. The role of Danes in the power elites of Greenland and the Faroe Islands.

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top