Initiating North Atlantic Benthos Monitoring (INAMon)

Initiating North Atlantic Benthos Monitoring (INAMon)

Projektleder:
Martin Emil Blicher

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab – Grønlands Naturinstitut

Titel:
Initiating North Atlantic Benthos Monitoring (INAMon)

Beskrivelse:
Projektet, Initiating North Atlantic Benthos Monitoring (INAMon), har til formal at skabe en effektiv platform for videns- og erfaringsdeling, udvikling og implementering af en fælles Nordisk/Nordatlantisk protokol for kortlægning og monitoring af havbundes biodiversitet i forbindelse med nationale fiskeriundersøgelser. Gennem workshops og deltagelse på fiskerisurveys i Grønland, i en fælles nordatlantisk indsats, sikres et stærkt og sammenligneligt videns- og datagrundlag, til brug indenfor fiskeri, natur og miljø i Nordatlanten.

Rapport og opgørelse:
INAMon – Initiating North Atlantic Benthos Monitoring

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top