Grønlandshajens populationsstruktur

Grønlandshajens populationsstruktur

Projektleder:
Rasmus Berg Hedeholm

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Grønlandshajens populationsstruktur

Beskrivelse:
Grønlandshajen findes i hele Nordatlanten, hvor den indtager en økologisk nøgleposition som toprovdyr. Det til trods findes der ingen studier af populationsstrukturen hos grønlandshajen. Derfor er det ikke muligt at vurdere om arten skal betragtes som en stor bestand eller som flere mindre bestande. Af samme årsag er det svært, at forvalte arten, hvilket bliver særlig relevant, hvis et kommercielt fiskeri skulle genopstå.

Populationsstrukturen belyses bedst med prøver fra kønsmodne hunner. De fanges kun få steder i verden, blandt andet Sydvestgrønland, men der findes pt. Ikke tilstrækkeligt med prøver. I dette studie indsamles genetikprøver fra hunner fra Kangerluarsussuaq (Grædefjorden) syd for Nuuk. Tidligere har et samarbejde med lokale fiskere vist, at de kønsmodne hunner er til stede i sommermånederne. Vi vil anvende langliner tilpasset hajfiskeri og fiske intensivt i 8 dage. Der tages en lille genetisk prøve fra alle fangede individer, som herefter genudsættes.

  1. Er der genetisk forskel på kønsmodne hunner fra Grønland og Norge?
  2. Er der genetisk forskel mellem hajer fra hele Nordatlanten?
  3. Er der genetisk forskel mellem hajer, der er stationære i Nuup Kangerlua og dem der migrerer over store afstande? (>100km/mdr)

Rapport og opgørelse:
Grønlandshajens populationsstruktur

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top