Grønlands socialvidenskabelige forskningshistorie

Grønlands socialvidenskabelige forskningshistorie

Projektleder:
Steven Casper Arnfjord

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Afdeling for Sociale Forhold, Grønlands Universitet

Titel:
Grønlands socialvidenskabelige forskningshistorie

Beskrivelse:
Den socialvidenskabelige forskning i Grønland fra 1950-1960 var en vigtig del i opbygningen af det grønlandske velfærdssamfund. Forskningsarbejdet blev igangsat af staten og statens videnskabsfolk. Tidligere arbejde med disse forløb skabte yderligere spørgsmål om de interne forhold i forskernes arbejde – særligt deres: metoder, analyser og den praktiske organisering af forskningsarbejdet. Svarene kan findes via arkivstudier ved rigsarkivet og polarbiblioteket. Det er ikke endnu muligt at hente alle disse arkiver hjem.
Derfor må arbejdet indtil videre ske ved arkiverne i København. Det er forventningen at disse studier skal styrke vores viden i Grønland om, hvorledes interne beslutninger i forskningsudvalgene blev truffet som f.eks.: Den geografisk afgrænsning til Diskobugten, om valg af surveymetoder frem for længerevarende studier og samspillet med grønlandske eksperter. Dette har sat et aftryk på moderniseringen og opbygningen af det velfærdssamfund, som vi kender i dag.
En fornyet viden inden for denne grønlandske videnskabssociologi vil kunne kvalificere debatten omkring den tidlige socialforskning og socialpolitiske indsats i Grønland fremadrettet.
Resultater af arbejdet vil indgå som en del af forskningsprojektet: ”Socialpolitikki massakkut” ved Ilisimatusarfik. Projektet er et længere studie af Grønlands socialpolitik. Her fremlægges socialpolitiske analyser i populærmedier,
i undervisningsmaterialer og i forskningsartikler.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Viden fra arbejdet stilles til fri afbenyttelse for samfundet via Golden Open Access. Populærformidling i Tidsskriftet Grønland, som er tilgængelig på de fleste folkebiblioteker.
Undervisning på Københavns Universitet.
Undervisning i sociologitimerne på Ilisimatusarfik.

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top