Greenlandic Seaweeds for Human Consumption

Greenlandic Seaweeds for Human Consumption

PhD-studerende:
Katharina Kreissig

Fakultet:
Teknologi 

Projekt titel:
Greenlandic Seaweeds for Human Consumption

Projektbeskrivelse:
Formålet med dette PhD projekt er at bidrage med essentiel viden til fremme af udnyttelsen af grønlandsk tang, inklusiv kultivering, anvendelse og kommercialisering i et samarbejde mellem ARTEK ( ) og Fødevareinstituttet på DTU (Danmarks Tekniske Universitet), AU (Aarhus Universitet) og GN (Grønlands Naturinstitut). Grønlandsk tang vil blive indsamlet og karakteriseret, både i rå og forarbejdet form med hensyn til potentiel anvendelse, som fødevare i forhold til ernæringsmæssig og kemiske sammensætning, mikrobiologi, forurenende stoffer og anti-ernæringsmæssige faktorer. Resultaterne vil blive korreleret med faktorer som art, tid og sted for høst osv., med det formål at kunne anbefale områder, der er egnede til dyrkning eller høst. Mulige kemiske og mikrobielle risici vil blive relaterede studenterprojekter, såsom en undersøgelse af potentiel indflydelse af is på dyrkning af tang, blive igangsat af ARTEK i Sisimiut. Videnoverførsel til Grønland sikres ved afholdelse af offentlige foredrag og fremstilling af undervisningsmoduler til gymnasieelever og viden om egenskaber af tang som fødevare, samt en karakterisering af områder, der er egnede til fremtidig udnyttelse af grønlandsk tang.

Faculty:
Year:
Category:
PhD
Scroll to Top