Genetisk karakterisering af spredningmønsteret for Neisseria gonorrheae stammer fra Grønland

Genetisk karakterisering af spredningmønsteret for Neisseria gonorrheae stammer fra Grønland

Project Manager:
Jørgen Skov Jensen

Faculty / Research Institution:
Health / Statens Serum Institut

Title:
Genetisk karakterisering af spredningmønsteret for Neisseria gonorrheae stammer fra Grønland

Description:
Gonore er meget hyppig i Grønland. På globalt plan er antibiotika resistens er et stort problem, og man anbefaler nu behandling med både injektion og tabletter, da man frygter at gonore bakterien om få år ikke længere kan behandles med antibiotika. I Grønland har man hidtil kun behandlet med en billig, men effektiv tabletbehandling {ciprofloxacin), men da man er gået bort fra at pode patienterne og dyrke bakterierne, er der risiko for, at resistens kan spredes hurtigt. Vi har i forbindelse med et tidligere projekt vist, at ciprofloxacin endnu er effektivt, og har etableret et system, så gonore patienter fra Nuuk kan undersøges med dyrkning og resistensbestemmelse. Vi er dog ikke helt sikre på, at denne overvågning er tilstrækkelig. For at få viden om, hvordan resistensen spreder sig i landet, vil vi derfor undersøge bakteriestammer Indsamlede både i Nuuk og på kysten helt tilbage fra 1960. Med moderne DNA metoder kan vi korlægge spredningsmønstret af nye stammer, og ved at sammenligne med studier fra resten af verden, kan vi finde ud af, hvor de resistente stammer kommer fra. På denne måde kan vi i fremtiden forbedre overvågningen af resistens og bevare den billige tablet behandling længst muligt

Report:
Genetisk karakterisering af spredningsmønstret for Nesseria gonorrhoeae stammer fra Grønland

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top