Finding Your Own Voice in a Global Community

Finding Your Own Voice in a Global Community

Projektleder:
Karina Hofman

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Grønlands Universitet

Titel:
Finding Your Own Voice in a Global Community

Beskrivelse:
Et forskningsprojekt i den grønlandske folkeskole indenfor creative writing og sproglig kreativitet i engelskundervisningen, som søger at fremme motivationen gennem en legende, eksperimenterende og afprøvende tilgang, der kan medvirke til at skabe et nuanceret, flydende og præcist sprogbrug i intersproget. Afsættet skal findes i at udvikle, afprøve og evaluere læringsdesign indenfor creative writing og skroglig kreativitet i engelskundervisningen i den grønlandske folkeskole. Forskningsprojektet vil opbygge et samarbejde med folkeskoler både på kysten og i hovedstaden, hvor vidensdeling og kollaborative samarbejder såvel som individuelle forløb med folkeskolelærere vil indgå.

Formål:
Dette forskningsprojekt har til formål at undersøge, udvikle og afprøve didaktiske design for creative writing og kreativitet i sprogundervisningen i den grønlandske folkeskole.

Forskningsspørgsmål:

  • Hvordan kan indførelsen af creative writing i engelskundervisningen fremme accuracy og fluency i folkeskolen?
  • Hvordan kan it i sammenhæng med creative writing og en kulturbåret undervisning understøtte motivationen for sprogudvikling i engelskundervisningen?
  • Hvordan kan udviklingen af sproglig kreativitet fremme forudsætninger for barnets udviklingen af accurary og fluency?
  • Hvordan kan creative writing indtænkes i en fremmedsprogstilgang?
  • Hvordan kan rammedesign og eleven som didaktisk designer indgå i creative writing?
  • Hvordan kan hybride læringsrum indgå i udviklingen af kreativitet?

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Forskningsprojektet inddrager både mine fem linjefagsstuderende, der fungerer som projektets forskningsassistenter og projektets folkeskolesamarbejdspartnere, der deler viden og erfaring om deres engelskundervisning i den grønlandske folkeskole. Cafeworkshopperne er tiltænkt sproglærere i folkeskolen, der ønsker at opnå viden omkring creative writing og få ideer til implementering i egne klasser. Det er hensigtsmæssigt, at de sprogfag, der læser flere ugentlige timer end engelsk, ligeledes implementerer sproglig kreativitet i deres undervisning, således at der sker et sprogligt samarbejde omkring projektets tiltag. Efterfølgende vil det være muligt at følge projektet gennem lærernes fagblad og via sociale medier. Hvis en skole ønsker et mere dybdegående kursus i creative writing og sproglig kreativitet eller hjælp til implementering af dette, vil det være muligt at trække på min forskningsgruppe til sparring og til afholdelse af seminarer og kurser på den pågældende skole.

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top