Behandlingsindsats til forebyggelse af trommehindeperformationer og høretab blandt børn i Grønland

Behandlingsindsats til forebyggelse af trommehindeperformationer og høretab blandt børn i Grønland

PhD-student:
Malene Demant

Faculty:
Health

Title:
Behandlingsindsats til forebyggelse af trommehindeperformationer og høretab blandt børn i Grønland

Description:
Infektioner i mellemøret forekommer hyppigt blandt grønlandske børn og andelen af børn med kronisk mellemørebetændelse er en af de højeste i Verden. Kronisk mellemørebetændelse kan medføre ”flydeøre” og nedsat hørelse.

En tiendedel af alle grønlandske børn har hul på trommehinden og en femtedel lider af hørenedsættelse. Til trods for dette findes der endnu ikke et målrettet nationalt program for forebyggelse og behandling af kronisk mellemørebetændelse og hørenedsættelse hos børn og unge.

I eksempelvis i Danmark behandles mellemørebetændelse hos børn ofte med drænanlæggelse, hvilket øger barnets trivsel samt nedsætter antallet af børn med kronisk mellemørebetændelse og nedsat hørelse. I Grønland anlægges der imidlertid ikke rutinemæssigt dræn, idet der ikke er øre-næse‐halsspecialister til rådighed mere end ca. 1-­‐2 uger årligt blandt kystens byer.

Effekten af drænanlæggelse i en befolkning med så høj forekomst af kronisk mellemørebetændelse som i Grønland er aldrig undersøgt. I dette projekt vil vi ved lodtrækning blandt børn i 1 års alderen med mellemørebetændelse sammenligne 137 børn der får anlagt dræn med 137 børn der behandles med andre metoder. Indtil fireårsalderen registreres hul på trommehinden samt antal af episoder med mellemørebetændelse og flydeøre. Endvidere udfyldes spørgeskema om livskvalitet og diverse risikofaktorer. Alle børn vil som minimum blive behandlet efter de nuværende retningslinjer i Grønland; der er således ingen børn der bliver stillet ringere end børn der ikke deltager i projektet.

Formålet med projektet er således at undersøge effekten af drænanlæggelse hos børn i Grønland, inden man evt. indfører behandlingen hos børn i hele landet. Vi håber at studiet kan være med til at reducere antallet af grønlandske børn med hørenedsættelse samt at øge deres livskvalitet.

Faculty:
Year:
Category:
PhD
Scroll to Top