Årsvariationen af inholdsstoffer i grønlandsk tang

Årsvariationen af inholdsstoffer i grønlandsk tang

Projektleder:
Ole Geertz-Hansen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Årsvariationen af inholdsstoffer i grønlandsk tang

Beskrivelse:
Der er en hurtigt voksende interesse for at høste tang i Grønland. Tang kan anvendes direkte til konsum, hvilket er velkendt i Grønland, men tang kan også anvendes i fødevareindustrien, i kosmetik, til dyrefoder og gødning. Endvidere har der de senere år været en stigende interesse for at anvende tang til energiformål. Anvendelsen af tang til forskellige formål, og prisen der kan opnås, afhænger bl.a. af hvilke stoffer tangen indeholder. Der er både eftertragtede og uønskede stoffer. Det er kendt at indholdet af indholdsstoffer varierer gennem året, men det er ikke tidligere undersøgt under arktiske forhold eller for alle de arter der er relevante for Grønland.

Nærværende projekt undersøger variationen af indholdsstoffer over året i de vigtigste tidspunkt for høst til en given anvendelse, og de vil blive stillet til rådighed for alle med interesse for tang-høst. Resultaterne vil også give vigtig information om de forskellige tangarters tilpasning til arktiske forhold.

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top