Oversigt over forskningstilladelser i Grønland

Forskningsprojekter i Grønland har pligt til at indhente visse tilladelser, som afhænger af hvilket fagområde, der forskes i. Det påhviler altid den individuelle forsker at orientere sig i de relavnte lov- og reguleringskrav på det pågældende område.

For at sikre projekters demokratiske legitimitet, er det er et krav for bevillingsmodtagere af forskningsrådets midler at indhente alle relevante og nødvendige forskningstilladelser for det støttede projekt.

Vær  opmærksom på, at du eventuelt skal have tilladelser fra mere end en myndighed samt, at det kan tage op til 2 måneder at behandle en ansøgning.

Ansøgningsskemaer for de forskellige tilladelser kan downloades fra Naalakkersuisuts hjemmeside. Yderligere forskningstilladelser sendes til de ansvarlige departementer og myndigheder som nævnt ovenfor.

Ekspeditioner
Der kræves tilladelse til alle Ekspeditioner til det område, der er omfattet af bekendtgørelsen fra 10. februar 2010. For yderligere information henvises til Naalakkersuisuts informationsside som kan findes her. Bemærk også, at ansøgere skal betale et ikke-refunderbart ansøgningsgebyr på 4000 kroner pr. Ekspedition.

Verdensarvsområder
Både Ilulissat Isfjord og Kujataa er verdensarvsområder (UNESCO), hvilket kræver separate adgangstilladelser. Ansøgere, der ønsker at få adgang til Ilulissat Isfjord skal ansøge om dispensation fra regeringsbekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007. Link til dispensationsskemaet kan findes her.

Yderligere information om adgangstilladelser til Kujataa afventes.

Sundhedsforskning
For biomedicinske forskningsprojekter og sundhedsforskning i Grønland kræves en tilladelse fra Det Videnskabsetiske Udvalg, yderligere information  findes på landslægeembedets hjemmeside www.nun.gl

Beskyttede områder
Adgangstilladelse til beskyttede områder, kontakt Departement for Natur og Klima på paian@nanoq.gl.

Eksporttilladelse for CITES-arter (Washington-konventionen)
kontakt Cites Kontoret på citeskontor@nanoq.gl.

Undersøgelseslicens til erhvervelse og/eller indsamling af genetiske ressourcer
i forbindelse med forskning i biologiske ressourcer, kontakt Departementet for Erhverv på isiin@nanoq.gl.

Forskningstilladelser til undersøgelser af vilde dyr og fisk kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst på apnn@nanoq.gl.

Arealtildeling til oprettelse af lejre eller oprettelse af jordbaserede instrumenter i mere end 2 måneder
kontakt Departement for Natur og Klima på paian@nanoq.gl.

Aktiviteter relateret til mineralressourcer
herunder geologiske undersøgelser osv., er kun tilladt i henhold til licenser udstedt af Mineral License and Safety Authority (MLSA). Se mere på Naalakkersuisuts hjemmeside govmin.gl eller kontakt dem på mlsa@nanoq.gl.

 

God kutyme

For undersøgelser der involverer dyrevelfærd og håndtering af vilde dyr, kontakt Departementet for Erhverv på isiin@nanoq.gl

For undersøgelser der involverer kulturarv, kontakt Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke på iiin@nanoq.gl

For arkæologiske undersøgelser, indsamling af fossiler og meteoritter, kontakt Grønlands Nationalmuseum og Arkiv på nka@natmus.gl

Scroll to Top