Ileqqussaasut – Udvikling af etiske retningslinjer for forskning i Grønland

Invitation til borgermøder i Sisimiut og Nuuk den 4. og 9. november: 

Ilisimatusarfik og Grønlands Forskningsråd inviterer borgere i Nuuk og Sisimiut til at indgive deres anbefalinger til udviklingen af etiske retningslinjer for forskning i Grønland.

Ilisimatusarfik og Grønlands Forskningsråd arbejder nu på at udvikle etiske retningslinjer for forskningen i Grønland. Retningslinjerne skal være med til at fremme lokalt forankret og kulturelt relevant forskning, der bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling.

Rektor for Ilisimatusarfik Gitte Adler Reimer og Josephine Nymand, formand for Grønlands Forskningsråd, inviterer borgere i Sisimiut og Nuuk til at indgive deres input og anbefalinger til retningslinjerne – lørdag den 4. november kl. 14:00-15:00 i Taseralik, Sisimiut, og torsdag den 9. november kl. 16:30-18:00 i Katuaq, Nuuk.

Rektor Gitte Adler Reimer fortæller:

– Forskningsetik handler om, hvad der med udgangspunkt i et samfunds normer, værdier og kultur anses som passende og upassende forskningspraksis. Udviklingen af de etiske retningslinjer skal være med til at kultivere en forskningskultur, som accepteres og støttes af det grønlandske samfund.

Josephine Nymand, formand for Grønlands Forskningsråd, supplerer:

– De forskningsetiske retningslinjer vil være med til at styrke en samfundsansvarlig og bæredygtig udvikling af forskningsområdet. De er vigtige redskaber for forskningsdiplomati og samarbejde mellem forskere, borgere, forvaltninger, erhvervsliv og øvrige interessenter.

Ileqqussaasut-projektet

For at imødekomme behovet for forskningsetiske retningslinjer igangsatte Grønlands Forskningsråd i 2020 projektet Ileqqussaasut, som på et forskningsbaseret grundlag skal samle input og komme med anbefalinger til de etiske retningslinjer for forskning i Grønland.

Projektet skal indsamle input og anbefalinger fra borgere, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet, Selvstyret, kommunerne og andre interessenter, så der kan skabes et stærkt ejerskab til retningslinjerne. Implementering af retningslinjerne skal bl.a. ske gennem udvikling af politikker, procedurer og uddannelsesmateriale.

Borgermøderne i Sisimiut og Nuuk er de første i rækken. Næste skridt for arbejdet er at sikre finansiering til borgermøder og workshops flere steder i landet, så der sikres repræsentation fra alle regioner.

Yderligere information:

Gitte Adler Reimer, rektor, Ilisimatusarfik, gitr@uni.gl

Josephine Nymand, formand, Grønlands Forskningsråd, jony@natur.gl

Maliina Jensen, sekretær, Grønlands Forskningsråd, maje@nis.gl, tlf. 361200 / 222090.

Udgivet 3. november 2023

Facebook
Email
Scroll to Top