8 forskningsgrupper støttes med 1,2 mio. kroner af Grønlands Forskningsråd

Grønlands Forskningsråd har bevilget 1,2 mio. kroner under Forskningsfremme-programmet til 8 nye forskningsprojekter. Midlerne skal styrke lokalt initieret forskning og samarbejde på tværs af institutioner.

Udgivet 17. maj 2023.

 

8 forskningsgrupper kan nu sætte gang i nye spændende forskningsprojekter, efter de har fået en bevilling fra Grønlands Forskningsråd.

Forskningsprojekterne spænder sig over mange forskellige videnskabelige hovedområder, og de er alle blevet grundigt evalueret. Modtagerne af Forskningsfremme-bevillingerne skal blandt andet forske i så forskellige ting som betydningen af forskelligt farvede polartorsk, styrke-baserede tilgange til selvmordsforebyggelse, og hvordan afstrømning af næringsstoffer og kulstof fra land til fjord, kan hjælpe os til at forudsige klimaforandringernes påvirkning af marine økosystemer.

– De gode forskningsprojekter gør os klogere på vores samfund og ruster os til fremtiden. Derfor er det en helt særlig anledning, når vi offentliggør årets Forskningsfremme-bevillinger, fordi vi her ser så mange forskningsinitiativer, der kan være med til at sikre grønlandsk forsknings bidrag til at indfri og løse de potentialer og udfordringer, vi som samfund står overfor, siger formand for Grønlands Forskningsråd Josephine Nymand.

Læs om alle projekterne her.


Nøgletal om Forskningsfremmeprogrammet 2023

Grønlands Forskningsråd modtog i alt 24 ansøgninger ved årets ansøgningsfrist til Forskningsfremme-programmet den 1. marts 2023, og 8 har modtaget bevillinger.

Det samlede budget for alle modtagne ansøgninger var knap 11,6 mio. kroner, hvoraf forskerne søgte om støtte fra Forskningsfremme-programmet for godt 3,4 mio. kroner med en beløbsgrænse på 250.000 kr. pr. ansøgning.

Antallet af kvindelige ansøgere var 11, og der blev givet 4 Forskningsfremme-bevillinger til kvinder, hvilket giver en succesrate på 36 %. For mandlige ansøgere er succesraten 31 % med 13 ansøgninger og 4 bevillinger.


Fokus på lokalt initieret forskning og samarbejde på tværs

Grønlands Forskningsråd tilkendegav i opslaget til Forskningsfremmemidlerne 2023, at rådet arbejder for at skabe mere lokal forankring og kompetenceopbygning.

– Grønlands Forskningsråd gør et stort arbejde for at sikre, at den forskning, der udføres i landet, udspringer fra lokale ønsker og forskningsprioriteter. Derfor sætter vi store krav til projekter om samfundsansvar, etik, kompetenceopbygning, og ikke mindst lokalt samarbejde og tilstedeværelse, udtaler formand for Grønlands Forskningsråd Josephine Nymand.

Hun supplerer:

– Det er også med stor tilfredshed, at vi i år uddeler 3 relativt større bevillinger på godt 250.000 kr. hver til projekter, som udføres på tværs af og i samarbejde mellem flere forskellige institutioner og partnere. Ved at stille krav til projektansøgninger om tværinstitutionelt samarbejde, kan vi som forskningsfinansierende institution være med til at fremme tværfagligheden, nedbryde silotænkning og sikre større synergieffekter.

Følgende har modtaget bevillinger:

 • Arnârak Patricia Bloch, Videnskabelig Assistent, Center for Folkesundhed i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, med projektet ”Kvalitativ undersøgelse om mestringsressourcer af personer, som har overlevet selvmordstanker/selvmordsforsøg og trives i dag”. Bevilling: 100.000 DKK.
  Øvrige deltagere og tilknyttede institutioner: Christina Viskum Lytken Larsen, Professor, Center for Folkesundhed i Grønland, SIF, SDU; Paarisa og Avannaata Kommunia.

 • Caroline Bouchard, Seniorforsker, Grønlands Naturinstitut, med projektet ”Black or white? Underlying causes of phenotypic plasticity in polar cod”. Bevilling: 70.000 DKK.
  Øvrige deltagere og tilknyttede institutioner: Denis Roy, Professor, McGill University; Henrik Christiansen, Forsker, Grønlands Naturinstitut; Patrick Farnole, Ph.d.-studerende, Uummannaq Polar Institute; Uummannaq Børnehjem; Uummannaq fiskere og fiskefabrikker.

 • Cecilie With, Forskningsassistent, Steno Diabetes Center Grønland, med projektet ”The effect of exercise training on glucose tolerance in Greenlandic TBC1D4 loss-of-function mutation carriers”. Bevilling: 100.000 DKK.
  Øvrige deltagere og tilknyttede institutioner: Professor Jørgen Wojtazewski, Sektionsleder, August Krogh Sektionen for Molekylær Fysiologi, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet; og Professor Marit Eika Jørgensen, Overlæge, Steno Diabetes Center Grønland.

 • Flemming Merkel, Seniorforsker, Grønlands Naturinstitut, med projektet ”Lomviens bestandsudvikling og påvirkning af lokale klimatiske forhold”. Bevilling: 100.000 DKK.
  Øvrige deltagere og tilknyttede institutioner: Aili Labansen, Forsker, Grønlands Naturinstitut; Morten Frederiksen, Seniorforsker, Aarhus Universitet; Nicholas Huffeldt, Postdoc, Lund Universitet; Ryan Long, Assistant Professor, Idaho Universitet; Allan Kristensen, klatrekonsulent; Per Nukaaraq Hansen, lokal dataindsamler; Finn Pedersen, lokal dataindsamler; og Kasim Virk, lokal dataindsamler.

 • Lorenz Meire, Seniorforsker, Grønlands Naturinstitut, med projektet ”Angalasinnaavunga?”. Bevilling: 70.000 DKK.
  Øvrig deltager: John Mortensen, Seniorforsker, Grønlands Naturinstitut.

 • Majken Djurhuus Poulsen, Forsker, GEUS Nuuk, med projektet ”Geokemisk og mineralogisk fingeraftryk af fedtsten fra Grønland”. Bevilling: 250.000 DKK.
  Øvrige deltagere og tilknyttede institutioner: Christian Koch Madsen, Souschef, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv; Nynke Keulen, Seniorforsker, GEUS København; Martin Appelt, Seniorforsker, Danmarks Nationalmuseum; og Sólveig Guðmundsdóttir Beck, Postdoc., Geoarcheologist, Institute of Archaeology, University of Iceland.

 • Renato Colucci, Forsker, Institute of Polar Sciences, National Research Council of Italy, med projektet “LOGS – Local Glaciers Sisimiut”. Bevilling: 246.000 DKK.
  Øvrige deltagere og tilknyttede institutioner: Marco Marcer, Postdoc, Arctic DTU Sisimiut; Costanza Del Gobbo, Research fellow, National Research Council of Italy; Greenland Winter Warning Association; GEUS; Nukissiorfiit.

 • Thomas Juul-Pedersen, Seniorforsker, Grønlands Naturinstitut, med projektet ”Tracking nutrients and carbon from land to lake to fjord (LAND2FJORD)”. Bevilling: 248.750 DKK.
  Øvrige deltagere og tilknyttede institutioner: Ida B. Dyrholm Jacobsen, Forsker, Grønlands Naturinstitut; Tobias Vonnahme, Postdoc, Grønlands Naturinstitut; Katrine Raundrup, Forsker, Grønlands Naturinstitut; Efrén López-Blanco, Forsker, Grønlands Naturinstitut; Lorenz Meire, Seniorforsker, Grønlands Naturinstitut; Karoline Nordberg Nilsson, AC, Asiaq – Greenland Survey; Dorthe Petersen, AC Senior, Asiaq – Greenland Survey; Kirsty Langley, AC Senior, Asiaq – Greenland Survey.

Yderligere oplysninger:

Sekretær Maliina Jensen, Grønlands Forskningsråd, tlf.: 361200/222090, mail: info@nis.gl

Josephine Nymand, Formand for Grønlands Forskningsråd, tlf.: 361234, mail: jony@natur.gl

Facebook
Email
Scroll to Top