Fælles opslag af 190 mio. NOK til arktisk forskning gennem Nordforsk

Grønlands Forskningsråd er partner i det fælles opslag fra Nordforsk: ‘Sustainable Development of the Arctic’. Første fase af programmet (call for pre-proposals) er nu annonceret med en deadline 4. juni 2024.

Udgivet 13. marts 2024

Grønlands Forskningsråd deltager i finansieringen af det fælles opslag fra Nordforsk: Sustainable Development of the Arctic.

Dette er det første opslag fra Nordforsk med Grønland og Færøerne som finansieringspartnere. Det er også første gang, at de nordiske lande er gået sammen med forskningsfonde fra Canada og USA om et NordForskopslag.

Information om første ansøgningsrunde, det fulde opslag og retningslinjer for ansøgningsproceduren kan findes på Nordforsk hjemmesiden.

Fakta om opslaget:

Hovedformålet med opslaget er at støtte forskningssamarbejde mellem de deltagende lande i den arktiske region for at bringe ny viden frem om, hvordan man sikrer en bæredygtig udvikling af Arktis.

Opslaget har et samlet budget på op til 190 millioner NOK for de nordiske partnere, og hertil kommer særskilte puljer til canadiske og amerikanske partnere. Grønlands Forskningsråds bidrag er 2,5 mio. DKK. Nordiske partnere kan tilsammen søge 18-24 millioner NOK i et projektkonsortium med partnere fra mindst tre nordiske lande. Programmet er tilrettelagt som en fælles pulje, som giver forskere fra de nordiske lande mulighed for at søge på lige vilkår uanset deres nationale bidrag til opslagets budget. 

Opslaget har ingen tematiske begrænsninger, men tre nøgleord kan inspirere ansøgere, når de udvikler deres forskningsidéer til forslag: Security, Natural Resources, and/or Societal Changes. Det forventes desuden, at ansøgerne forholder sig til bæredygtighed, merværdi for Arktis og perspektiver fra oprindelige folkeslag.

Udviklingen og lanceringen af ​​opslaget er et samarbejde mellem forskningsfonde fra Norge, Finland, Danmark, Sverige, Færøerne, Grønland, Island, Canada og USA og NordForsk.

Webinar

Nordforsk afholder et webinar om opslaget den 19. marts kl. 12.00-13.00 grønlandsk tid.

Læs mere om webinaret på NordForsks hjemmeside.

Kontakt:

Spørgsmål til opslaget bedes rettet til:

Rådgiver Kristin Andersen, NordForsk, tel. +4790581647, e-mail: Kristin.andersen@nordforsk.org

Facebook
Email
Scroll to Top