8 forskningsprojekter får støtte fra Grønlands Forskningsråd

Grønlands Forskningsråd har bevilget 1 million kroner til 8 forskningsprojekter, som udføres ved Ilisimatusarfik, Naturinstituttet, Asiaq og Dronning Ingrids Hospital.

Udgivet 10. juni 2024

8 forskningsprojekter har netop modtaget støtte fra Grønlands Forskningsråd under støtteprogrammet Puljen til Forskningsfremme. Projekterne vil bl.a. undersøge kliniske forløb for diagnosticering og behandling af lungekræft, teste ’machine learning’ som en mulighed for metodeudvikling i moniteringen af havfugle, og dokumentere den kulturhistoriske betydning af lodden (ammassaat).

Bevillingerne går til:

  • Aili Labansen, forsker ved Pinngortitaleriffik, som vil teste ‘machine learning’ som en mulighed for metodeudvikling i monitering af havfugle. Læs om hendes projekt her
  • Aviaja Lyberth Hauptmann, adjunkt ved Ilisimatusarfik, som vil dokumentere den kulturhistoriske betydning af lodden (ammassaat) sammen med fotograf og biolog Carsten Egevang. Læs mere her
  • Diana Krawczyk, forsker ved Pinngortitaleriffik, som vil kortlægge indlandsisens historiske afsmeltning i Nuup Kangerlua, og hvordan det har påvirket tidligere bosættelser af palæo-inuit. Projektet udføres i samarbejde med bl.a. Frederik Fuuja Larsen, museumsleder ved Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, og professor Marit-Solveig Seidenkrantz fra Århus Universitets Institut for Geoscience. Læs mere her
  • Kirsty Langley, forsker ved Asiaq, som vil undersøge snepakken i Kangerluarsunnguaq (Kobbefjord), og hvordan forskellige dynamikker i snepakken påvirker vegetation, dyreliv og menneskelige aktiviteter. Læs mere her
  • Marie Louis, postdoc ved Pinngortitaleriffik, som skal være med til at opbygge det videnskabelige grundlag for naturinstituttets rådgivning til forvaltningen af hvidnæsede og hvidsidede delfiner, der har gjort sit indtog i Grønland de seneste par år. Læs mere her
  • Najaaraq Demant-Poort, ph.d.-studerende ved Ilisimatusarfik, som vil lave en spørgeskemaundersøgelse om social tillid og tillid til institutioner. Læs mere her
  • Narissa Bax, postdoc ved Pinngortitaleriffik, som vil undersøge, i hvilket omfang makroalger er med til at lagre kulstof i havet. Læs mere her
  • Umbreen Yousaf, overlæge ved Dronning Ingrids Hospital, som vil kortlægge de kliniske forløb for diagnosticering og behandling af lungekræft – en af de hyppigste kræftformer i Grønland. Læs mere her

I forbindelse med uddelingen udtaler forkvinde for Grønlands Forskningsråd Mitdlarak Lennert:

Når vi uddeler midler til forskning, giver vi mulighed for at grønlandske forskere og deres samarbejdspartnere kan forfølge nye idéer eller undersøge et konkret vidensbehov i samfundet. Vi kan se, at bevillinger fra forskningsfremmepuljen ofte går til mindre pilotprojekter, som tester en forskningsidé, der på sigt kan føre til større og mere omfattende forskningsprojekter. Jeg ser frem til at følge projekternes fremskridt, og hvilken ny viden, der vil udfolde sig.

Investér mere i forskning

Grønlands Forskningsråd forvalter de nationale forskningsmidler gennem støtteprogrammerne Puljen til Forskningsfremme og Ph.d.- og postdoc-stipendierne. Midlerne har til formål at fremme udviklingen af grønlandsk forskning, herunder forskeruddannelse.

Puljen til Forskningsfremme er designet til at fremme udviklingen af lokalt forankret forskningssamarbejde mellem forskningsmiljøerne, erhverv, forvaltninger og civilsamfund. Der er ingen tematiske begrænsninger for programmet. Puljen har i 2024 en finanslovsbevilling på 1,2 millioner kroner, og forskningsrådet har derfor lagt en beløbsgrænse på 250.000 kroner for ansøgninger til puljen.

– Med en årlig bevilling på godt 1,2 millioner kroner afspejler puljen langtfra det reelle finansieringsbehov for grønlandsk forskning, siger Mitdlarak Lennert.

Hun uddyber:

– Ofte søger grønlandske forskere i stedet hen mod de større, internationale fonde. Mange gange lykkes det, men det sætter også væsentlige begrænsninger for forskernes muligheder for at opnå støtte. Der er på mange måder et uforløst potentiale i grønlandsk forskning, som jeg håber, vi i forskningsrådet kan være med til at belyse. Samfundet har meget at vinde ved at investere i forskning, som på forskellig vis gør os klogere på vores samfund, natur og kultur, og kan være direkte kilde til erhvervsudvikling.

Nøgletal om Puljen til Forskningsfremme 2024

Grønlands Forskningsråd modtog i alt 12 ansøgninger ved årets ansøgningsfrist til Puljen til Forskningsfremme den 1. marts 2024.

Det samlede budget for de modtagne ansøgninger var knap 8,5 millioner kroner, hvoraf forskerne søgte om støtte fra puljen for i alt 1,5 millioner kroner med en beløbsgrænse på henholdsvis 100.000 kr. for projekter som ledes af én forskningsinstitution, og 250.000 kr. for samarbejdsprojekter med mindst to institutioner deltagende.

Antallet af kvindelige ansøgere var 11, mens der var en enkelt mandlig ansøger, og alle 8 bevillinger blev givet til kvinder.

Læs om alle de støttede projekter her.

Kontakt

Maliina Jensen, sekretær, Grønlands Forskningsråd, tlf. +299 361200, e-mail: maje@nis.gl

Forkvinde for Grønlands Forskningsråd Mitdlarak Lennert, e-mail: miilla@lennertconsult.gl

Facebook
Email
Scroll to Top