Beslutning om overheadtræk på 44 % for stipendiebevillinger givet af Grønlands Forskningsråd

Det skal hermed meddeles, at der i 2023 og fremadrettet vil gælde en overheadsats på 44 % på ph.d.- og postdocmidler bevilget af Grønlands Forskningsråd.

Udgivet 22. juni 2023

 

Grønlands Forskningsråd vil i tillæg opfordre til, at der ved de grønlandske forskningsinstitutioner i udgangspunkt opkræves overhead på mindst 44 % i forbindelse med rekvireret forskning og administration af eksterne forskningsbevillinger, når bevillingsgiver tillader det.

Rådet er overbevist om, at en fælles administrativ beslutning om at opkræve overhead på mindst 44 % vil styrke de grønlandske forskningsinstitutioners drift til fordel for varetagelsen af deres kerneopgaver og deres kapacitet til at huse eksternt finansierede projekter.

Facebook
Email
Scroll to Top