År: 2015

Forskningsfremme Pulje I Drivere og barrierer for erhvervsudvikling i yderdristrikter og mindre bosteder i Grønland – med Qaanaaq og Qeqertarsuaq som cases Kåre Hendriksen krhe@byg.dtu.dk Center for Arktisk Teknologi 120.780 Årsvariation af indholdsstoffer i grønlandsk tang Ole Geertz-Hansen olge@natur.gl Pinngortitaleriffik 79.784 Grønlandshajens populationsstruktur Rasmus Berg Hedeholm rahe@natur.gl Pinngortitaleriffik 64.000 Pukkelhvalernes slægtsforhold i Godthåbsfjorden , samt …

2015 Læs mere »

Projektleder: Ole Geertz-Hansen Fakultet / Forskningsinstitution: Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut Titel: Årsvariationen af inholdsstoffer i grønlandsk tang Beskrivelse: Der er en hurtigt voksende interesse for…
PhD-studerende: Majken Poulsen Fakultet: Naturvidenskab Projekt titel: Feltbaserede og eksperimentelle undersøgelser af faktorer som kontrollerer in-situ elementfordelingen og ædelstenskvalitet af korund (rubin) fra Grønland Controls…
Projektleder: Rasmus Berg Hedeholm Fakultet / Forskningsinstitution: Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut Titel: Grønlandshajens populationsstruktur Beskrivelse: Grønlandshajen findes i hele Nordatlanten, hvor den indtager en økologisk…
Scroll til toppen