7 gode idéer skyder op med støtte fra Grønlands Forskningsråd

Med syv nye bevillinger investerer Grønlands Forskningsråd i forskning, som er med til at skabe værdi og konkrete løsninger på presserende samfundsudfordringer. Forskere skal nu bl.a. i gang med at studere fortidsminderne fra Nordafar.

7. april 2022

Hvert år støtter Grønlands Forskningsråd nogle af de bedste forskere i Grønland. Støtten går til forskere, der både kan levere vigtig ny viden og omsætte den til praksis.

Med uddelingen af årets syv første bevillinger er forhåbningen fra Grønlands Forskningsråds formand, Josephine Nymand, at rådet kan være med til at igangsætte forskningsaktiviteter, som på sigt kan danne grobund for udvikling i grønlandske virksomheder, den offentlige sektor og uddannelsessystemet.

 

Nordafar skal dokumenteres: et unikt fortidsminde om Grønlands industrielle historie

Et af de støttede projekter skal nu i gang med at afdække Nordafars kulturhistorie og dokumentere tilstanden på stedets historiske industrielle anlæg. Studiet består både af arkivstudier, interviews og indsamling af genstande, samt bygningstekniske tilstandsundersøgelser, som skal estimere den resterende strukturelle holdbarhed.

Projektet skal munde ud i en særudstilling om Nordafar ved Grønlands Nationalmuseum & Arkiv og indgår som led i et strategisk fokusområde omkring nyere tids kulturarv i Grønland.

– Projektet er særligt vigtigt, fordi kulturarven er ved at forsvinde. Nordafar står som et vigtigt minde om Grønlands industrielle historie, og har et enormt fortællepotentiale. Vi glæder os til at gå i gang og håber, at udstillingen om Nordafar vil vække stor interesse lokalt og for turismeaktørerne, fortæller Christian Koch Madsen, souschef ved Grønlands Nationalmuseum & Arkiv.

Udstillingen om Nordafar forventes at stå klar til november 2022.

Læs mere om projektet: Grønlands industrielle historie og bygningskulturarv

 

Nyt tiltag vil fastholde flere sygeplejersker i uddannelse og arbejdsliv

Ved Ilisimatusarfiks Institut for Sundhed & Natur skal en ny indsats skabe flere praktikpladser, og fremme trivslen blandt de sygeplejestuderende og nyuddannede sygeplejersker. Målet er at uddanne flere sygeplejersker og sikre en højere gennemførselsrate på instituttet.

– Der er behov for flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet, og i øjeblikket uddanner vi ikke nok sygeplejersker. Derfor vil vi gøre en særlig indsats for at fremme fastholdelsen og trivslen blandt de studerende og nyuddannede sygeplejersker i arbejdsliv, siger forskningsleder Carsten Juul Jensen.  

Han vil, i samarbejde med professor Lene Seibæk, institutleder Anna Kleist Egede og projektmedarbejdere, finde flere praktikpladser og udvikle aktiviteter, der kan fremme fastholdelse og trivsel blandt de studerende og nyuddannede sygeplejersker. Den nye indsats vil løbende blive målt gennem trivselsundersøgelser, som også vil være af relevans for andre sammenlignelige områder.

Carsten Juul Jensen fortæller, at frafaldet blandt de studerende dels bunder i faglige udfordringer, og dels i mental mistrivsel og udfordringer med dobbeltkultur og -sprog. Dertil kommer, at optagelsen af studerende begrænses af, at der årligt kun kan tilbydes 14 praktikpladser på grund af manglende kapacitet i sundhedsvæsenet.

– En flaskehals på uddannelsen er, at der grundet den store sygeplejemangel ikke er nok kapacitet i forhold til at kunne stille med kvalificererede vejledere under de studerendes praktikforløb, siger Carsten Juul Jensen.

Der er i dag 300 normerede sygeplejerskestillinger i sundhedsvæsnet, hvoraf ca. 50% er fastansatte, ca. 25% vikarer og korttidsansatte, og ca. 25% står ledige. Dette svarer til 5,2 sygeplejerske pr. 1000 indbyggere, hvilket ligger under Danmark og EU-gennemsnittet, der er henholdsvis 16,7 og 8,4.

Læs mere om projektet: Fastholdelse af flere sygeplejersker i uddannelse og arbejdsliv

 

Gennem nåleøjet
Grønlands Forskningsråd administrerer de nationale forskningsmidler afsat under Puljen til Forskningsfremme. Hvert år modtager rådet mellem 30-40 ansøgninger til puljen, hvoraf godt en tredjedel af alle ansøgninger når gennem nåleøjet. Med en samlet pulje på 1,2 mio. kroner årligt er det forholdsvis få penge pr. projekt. Men en prestigefyldt bevilling fra forskningsrådet fungerer ofte som en blåstempling, når grønlandske forskere skal ud at søge om ekstern finansiering ved større internationale fonde.

– En bevilling fra Grønlands Forskningsråds er en anerkendelse af de mest originale initiativer og lovende talenter i grønlandsk forskning. Vi ser, at forskere finansieret af Grønlands Forskningsråd ofte formår at trække endnu større bevillinger hjem fra store internationale fonde. Det ser vi som et tegn på, at det er lykkedes os at fremme forskningen i Grønland. Samtidig kan vi konstatere, at Grønlands Forskningsråd formår at spotte de bedste projekter af højeste videnskabelige kvalitet, siger formand Josephine Nymand.

Yderligere oplysninger

Josephine Nymand, Formand for Grønlands Forskningsråd, tlf. 361234, e-mail: jony@natur.gl

Sekretær Maliina Jensen, tlf. 222090, e-mail: maje@natur.gl

Del på facebook
Facebook
Del på email
Email
Scroll til toppen