10 mio. kroner til forskertalenter

Grønlands Forskningsråd har uddelt 10 mio. kroner til 5 nye forskningsprojekter, som er med til at sikre fremtidens langsigtede løsninger og opbygning af grønlandsk forskning.

Udgivet: 3. maj 2021

Med uddelingen af fem nye ph.d.- og postdocbevillinger investerer Grønland Forskningsråd i talenter og kompetencegrundlag for næste generation af forskere. Forskningsprojekterne fordeler sig indenfor alle faggrene og bidrager med vigtig ny viden, som er med til at flytte både samfundet og forskningen videre.

”Mange af vores forskere frembringer i dag ny viden indenfor områder, der ikke har været forsket i før. Der er mange områder, hvor en øget viden kan være med til at løse presserende samfundsudfordringer; viden, der kan vejlede og give retning for beslutningstagere, forvaltninger og virksomheder. Derfor er jeg så glad for, at vi med årets stipendieuddeling kan støtte fem forskertalenter, som i de kommende år vil bidrage med vigtig ny viden og styrke grønlandsk forskning”, fortæller Josephine Nymand, formand for Grønlands Forskningsråd.

Med 20 ph.d.- og postdocansøgninger i 2021 havde puljen en samlet succesrate på 25 %, målt på antallet af ansøgninger, rådet har kunnet give bevillinger til.

Tre ph.d.-stipendier går til:

• Mille Bianco Schiermacher med projektet ’Når socialpolitikken svigter – mislykket migration blandt udsatte grønlandske unge’.

• Ivalo Arnfjord med projektet ’Børnenes børnehave i Grønland – mellem profession, vision og børneperspektiv’.

• Mie Vilstrup Møller med projektet ’Aspekter af Covid-19 pandemien i Grønland’.

To postdocstipendier blev uddelt til:

• Marco Marcer ved Arctic DTU – Ilinniarfeqarfik Sisimiut med projektet ’Siku Aajuitsoq’.

• Sandra Maier ved Pinngortitaleriffik med projektet ’Drivers and function of Greenlandic benthic biodiversity today and in the future’

Del på facebook
Facebook
Del på email
Email
Scroll til toppen