Sekretariatet

Sekretariatets opgaver

Sekretariatet skal sikre forskningsrådets fremdrift for at indfri målsætninger i Loven om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler, som bla. indebærer koordinering og prioritering af forskningsindsatsen i Grønland, styrkelse af forskningssamarbejde i og udenfor landets grænser, samt øget formidling om grønlandsk forskning.

Sekretariatets primære opgave er at yde support for Rådet i dennes arbejde med at realisere de overordnede forskningspolitiske målsætninger. Sekretariatet skal fungere som kommunikationsled mellem rådet, forskningsmiljøerne og offentligheden.

Rådet betjenes af et uafhængigt sekretariat som ligger ved det departement, Rådet til enhver tid er tilknyttet. Sekretariatsbetjeningens omfang og arbejdsopgaver er defineret i en kontrakt mellem Rådet og departementet.

 

Sekretariatet har en række opgaver som indbefatter:

  • Budgettering og økonomiopfølgning
  • Kommunikation internt til departementet og udadtil til offentligheden.
  • Rådets kommunikation vedr. opslag af forskningsmidler og bevillinger/afslag samt afrapportering, herunder at give klare beskrivelser af opslagskriterier, samt kommunikere rådets afgørelser til forskere og offentligheden.
  • Statistik vedrørende forskningsaktiviteter i Grønland.
  • Statistik vedrørende ansøgningsaktiviteter til Rådet.
  • Koordinere mellem grønlandske forskere og civilsamfund og internationale projekter i eller om Grønland.
  • Analyse af politiske eller samfundstrends til Rådet.

 

 

Om Sekretariatet

Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd blev oprettet i foråret 2015 og blev placeret i den Departement for Uddannelse, Kultur og Forskning i Grønlands Selvstyre.

Den første sekretær for Grønlands Forskningsråd er Steen Jeppson, som er uddannet cand. mag. i Kultur og Samfundshistorie, Grønlands Universitet.
Han var ansat som forskningsrådssekretær fra 2015 til 2016.

Juaaka Lyberth blev ansat som konsulent i Sekretariatet i 2016, indtil man fandt en fuldtidsansat sekretær. Han er uddannet cand. mag. i Eskimologi, Københavns Universitet.

Den tredje sekretær er Arnajaaq Lynge. Hun er færdiguddannet folkeskolelærer, bachelor i Kultur- og Samfundshistorie og var i gang med sit speciale indenfor Samfundsvidenskab, da hun blev deltidsansat i oktober 2016.

I januar 2017 blev hun uddannet MSSc – Master of Social Science in Social Sciences gennem West Nordic Studies fra Grønlands Universitet, graden er tilsvarende cand. soc., er dermed blev fuldtidsansat som forskningsrådssekretær.

Efter Inatsisartut valget i maj i år, blev Sekretariatet for Forskning flyttet til Departement for Sundhed og Forskning. Daværende minister Doris Jakobsen forblev minister for forskning, men efter hendes fratrædende som minister, blev Sekretariatet flyttet til det nye Departementet for Natur, Miljø og Forskning, hvor Siverth K. Heilmann blev minister for forskning.

 

I Sekratariatet sidder MSSc Arnajaaq Lynge som forskningsrådssekretær.
Se hendes CV her

Forskningsrådssekretær Arnajaaq Lynge

e-mail: arnl@nanoq.gl
tlf. nr.: +299 34 57 61