Medlemmer

 

Formand Josephine Nymand, ph.d., Afdelingschef i Afdeling for Miljø og Råstoffer, Grønlands Naturinstitut CV
Næstformand Thomas Ingeman-Nielsen, ph.d., Lektor i Instituttet for Byggeri og Anlæg ved Danmarks Tekniske Universitet CV

Photo by Emil Nørgaard Stach
Medlem Lotte Frank Kirkegaard, cand. mag. i fransk og engelsk, Sekretariatschef i  CSR Greenland CV
Medlem Gert Mulvad, Doctor h.c.,
Distriktslæge, Grønlands Center for Sundhedsforskning ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet
CV
Medlem Daniel Thorleifsen, cand. mag. i historie & grønlandsk sprog og kultur, Direktør ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv CV
 

Morten Meldgaard, ph.d.,
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet & Institut for Kultur, Sprog & Historie, Grønlands Universitet

 

CV (Engelsk)
  Medlem Gitte Adler Reimer, ph.d./lektor ved Institut for Kultur, Sprog & Historie; rektor ved Grønlands Universitet CV
(Engelsk)
   Medlem Lene Kielsen Holm, cand. phil., forsker og projektleder, Grønlands Naturinstitut CV