Forskningsmidler

Grønlands Forskningsråd har til formål at støtte, fremme og udvikle forskeruddannelser og forskningsmiljøer samt opbygning af forskningskompetence i Grønland gennem tildeling af midler til igangsætning af forskningsprojekter.

Der kan søges forskningsmidler til følgende kategorier af forskning:

 

PhD-stipendier

Det almindelige PhD forløb inkluderer en treårig forskeruddannelse, der følger efter kandidatuddannelsen. Der kan søges forskningsmidler til PhD-stipendier, som opslås årligt i samarbejde med Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut).

Derudover har Selvstyret indgået en Aftale om oprettelse af samfinansierede forskeruddannelsesstipendier med de danske forskningsmyndigheder.

 

 

 

 

PostDoc

PostDoc er en typisk en midlertidig stilling, som påbegyndes efter opnåelse af PhD-graden og typisk inden for få år herefter.

 

Erhvervs-PhD

En Erhvervs PhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt. Projektet gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en Erhvervs PhD-kandidat og et universitet. Erhvervs PhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på universitetet. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på projektet og uddannelsen, og deler arbejdstiden mellem virksomheden og universitetet.

Aftale mellem Grønlands Selvstyre og Grønlandsbankens Erhvervsfond om samfinansierede ErhvervsPhD-stipendier indebærer p.t. to stipendier. Der kan søges indenfor alle videnskabelige hovedområder.

Sullissivik om Erhvervs-PhD

 

Almennyttige forskningsformål (Pulje C)

Endvidere er der mulighed for at søge midler til almennyttige forskningsformål gennem Tips- og Lottomidlerne. For mere information, se Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil.

Sullissivik om Pulje C