Forskningsfremme

Hvis du har et forskningsprojekt og har en tilknytning til et grønlandsk forskningsinstitution, kan du søge om Forskningsfremme bevilling.

I ansøgningsskemaet er der felter, hvor du skal beskrive dit forskningsprojekt, hvor der er således kriterier der skal opfyldes.

Der vil som udgangspunkt maksimalt kunne ydes støttebeløb til enkeltprojekter på op til 100.000,00kr., som er 20% af det samlede pulje for den aktuelle uddeling. Der ydes ikke støtte til overhead. Endvidere ydes der ikke støtte til deltagelse i konferencer og rejser.

Der kan ydes støtte til oversættelse, fremstilling af tryksager og lignende, såfremt det fremgår som en del af et forskningsprojekt. Der kan ikke søges alene til publikation/oversættelse af forskningsresultater.

 

Sagsbehandling 

Påregn 8 ugers sagsbehandlings tid fra ansøgningsfristen.

Alle ansøgere får skriftligt besked om deres ansøgning er accepteret eller afvist.

 

Vejledning

Til ansøgningen skal denne her ansøgningsblanket udfyldes.
Ansøgningens størrelse skal være max. 5 MB og sendes i et samlet pdf-fil til:

Grønlands Forskningsråd
e-mail: nis@nanoq.gl

 

Frist

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger er 1. ugedag i marts og oktober, kl. 12.00

 

 

 

Bevillingsmodtageren er ansvarlig for, at bevillingen anvendes til det formål, hvortil den ydes.

Senest den 1. marts hvert år skal der til Grønlands Forskningsråd fremsendes en årsrapport og opgørelse af, hvor meget af det bevilgede beløb, der er anvendt i løbet af det seneste kalenderår. Fremsendelse skal ske ved udfyldelse af denne blanket.

Resultaterne af forskningsprojektet skal senest 4 måneder efter projektforløbets afslutning skal der afleveres et regnskab over det bevilgede beløb, en rapport på maksimalt 400 ord og letforståelige illustrationer, afleveres til Grønlands Forskningsråd i en form, der muliggør formidling til den grønlandske befolkning.

Bevillingsmodtageren er forpligtet til at offentliggøre resultaterne fra forskningsprojektet.

Bevillingsmodtageren skal i forbindelse med offentliggørelsen af forskningsprojektets resultater informere om, at forskningsprojektet har modtaget støtte fra Grønlands Forskningsråd.

Alle publikationer af resultater fra forskningsprojektet skal dokumenteres i den endelige rapport til Grønlands Forskningsråd. Disse publikationer vil blive registreret i Statistik for Forskningsfremme på hjemmesiden.