Hjem

Efter at Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) blev nedlagt ved udgangen af 2012, blev Grønlands Forskningsråd etableret 1. April 2014.

Grønlands Forskningsråd er sammensat af repræsentanter fra samtlige forskningsområder:

  • Naturvidenskab
  • Sundhedsvidenskab
  • Samfundsvidenskab
  • Humaniora
  • Teknologi

De 8 medlemmer, der udpeges for 3 år ad gangen, afholder mindst 2 møder om året. Forskningsrådet fastsætter selv sin forretningsorden, som derefter godkendes af Naalakkersuisut.

Hent Grønlands Forskningsråd’s forretningsorden her

Naalakkersuisut udpeger rådets formand og øvrige medlemmer i deres personlige egenskab, hvilket betyder, at de enkelte medlemmer udnævnes i kraft af en samlet vurdering af deres faglige kompetencer og erfaring.

Rådsmedlemskab kan således opretholdes uafhængigt af ændringer i ansættelsesforholdet på et senere tidspunkt, såfremt medlemmet selv ønsker dette.

Grønlands Forskningsråd er en national og uafhængig organisation, og dermed ikke er i sin rådgivning og i sit øvrige virke ikke underlagt instruktionsbeføjelse fra Naalakkersuisut.

Grønlands Forskningsråd arbejder for at fremme og styrke den grønlandske forskning, der er rodfæstet i og gavner Grønland.

Grønlands Forskningsråd evaluerer PhD- PostDoc og erhvervs-PhD stipendie, samt Forskningsfremme bevillingsansøgninger, samt tildeler forskningsfinansiering fra Forskningsfremme.