Ansøgning

For at fremme forskning i Grønland yder NIS Grønlands Forskningsråd økonomisk støtte til forskningsprojekter med tilknytning til grønlandske forskningsinstitutioner.

Der vil som udgangspunkt kunne ydes støtte til enkeltprojekter på maksimalt kr. 90.000, svarende til 10 % af den samlede årlige pulje.

Der kan ydes støtte til oversættelse, fremstilling af tryksager og lignende, såfremt det fremgår som en del af et forskningsprojekt. Der kan ikke søges alene til publikation/oversættelse af forskningsresultater.

Der ydes ikke støtte til overhead. Endvidere ydes der ikke støtte til deltagelse i konferencer. Der kan ydes støtte til rejse, hvis det fremgår som en del af et forskningsprojekt.

Du kan finde ansøgningsblanketten her